Reklama

CHEMOS (CHS): Korekta raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.

Raport bieżący nr 34/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka”) informuje, iż w protokole z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad w dniu 29 sierpnia 2017 r. nastąpiła oczywista omyłka pisarska, która została sprostowana aktem notarialnym w dniu 18 września 2017 r.

Reklama

W przedmiotowym protokole, w części dotyczącej punktu 7k porządku obrad Walnego Zgromadzenia omyłkowo wpisano:

"W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło żadnej uchwały.”

zamiast prawidłowo i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem Walnego Zgromadzenia:

"W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło nie poddawać pod głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w brzmieniu proponowanym przez Zarząd Spółki, w związku z odstąpieniem od zamiaru zmiany firmy (nazwy) Spółki. Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne uchwałę numer 32/2017 o następującej treści:

"Uchwała nr 32/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 roku

podjęta w dniu 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Działając na podstawie § 430 § 1 i 430 § 5 KSH oraz § 34 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, uchwala co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia się § 8 pkt 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne. Akcje imienne, w tym akcje imienne uprzywilejowane, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, przy czym w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W załączeniu uchwały z dnia 29.08.2017r oraz projekt jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 6 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-18Wojciech MazurPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »