BIOMEDLUB (BML): Korekta raportu bieżącego nr 45K/2015 z dnia 2 lutego 2016 r. Raport bieżący 45K/2015 - raport 45

Raport bieżący nr 45/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Lublinie ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr 45K/2015 z dnia 2 lutego 2016 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 01.12.2015 r., po przerwach kontynuowanym w dniach 09.12.2015 r. oraz 21.12.2015 r. (dalej: "NWZA”).

Reklama

Emitent wskazuje, że w raporcie z dnia 02.02.2016 r.:

- błędnie wskazany został udział procentowy w liczbie głosów na NWZA akcjonariusza Waldemara Sierockiego wynoszący w dniu 01.12.2015 r. 32,00%, podczas gdy prawidłowa wartość to 28,44%,

- błędnie wskazany został udział procentowy w liczbie głosów na NWZA akcjonariusza Przemysława Sierockiego wynoszący w dniu 01.12.2015 r. 32,00%, podczas gdy prawidłowa wartość to 28,44%,

- błędnie wskazany został udział procentowy w liczbie głosów na NWZA Stanisława Bogdańskiego wynoszący w dniu 21.12.2015 r. 27,00%, podczas gdy prawidłowa wartość to 30,36%.

Pierwotna treść raportu bieżącego nr 45K/2015 z dnia 02.02.2016 r.:

Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2015r;

1/ Waldemar Sierocki

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 535 084

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 9 070 168

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 32,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 13,20%

2/ Przemysław Sierocki

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 535 083

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 9 070 166

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 32,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 13,20%

3/ Stanisław Bogdański

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 297 160

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 8 594 320

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 27 %

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 12,50%

4/ Klif spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 789 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 1 578 000

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 4,95%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 2,30%

5/ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWNY FIZ

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 1 369 550

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 1 369 550

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 4,29%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 2%

6/ LM PARASOL FIO LEGG MASON SUBFUNDUSZ

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 2 000 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 2 000 000

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 6,27%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 2,92%

Łączna liczba głosów na NWZA 31 887 810

Liczba głosów ogółem w Spółce 68 581 395

Subfundusze inwestycyjne łącznie posiadały 3 369 550 głosów, co stanowi 10,57% udziału w liczbie głosów na NWZA oraz 4,92% udziału w ogólnej liczbie wszystkich głosów w Spółce.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 09.12.2015 r. (po przerwie ogłoszonej w dniu 01.12.2015 r.).

1/ Waldemar Sierocki

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 535 084

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 9 070 168

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 31,80%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 13,20%

2/ Przemysław Sierocki

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 535 083

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 9 070 166

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 31,80%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 13,20%

3/ Stanisław Bogdański

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 297 160

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 8 594 320

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 30,01%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 12,50%

4/ Klif spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 789 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 1 578 000

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 5,5%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 2,30%

Łączna liczba głosów na NWZA 28 518 260

Liczba głosów ogółem w Spółce 68 581 395

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 21.12.2015 r. (po przerwie ogłoszonej w dniu 09.12.2015 r.)

1/ Waldemar Sierocki

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 535 084

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 9 070 168

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 32,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 13,20%

2/ Przemysław Sierocki

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 535 083

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 9 070 166

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 32,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 13,20%

3/ Stanisław Bogdański

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 297 160

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 8 594 320

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 27 %

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 12,50%

4/ Klif spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 789 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 1 578 000

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 5,60%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 2,30%

Łączna liczba głosów na NWZA 28 312 654

Liczba głosów ogółem w Spółce 68 581 395

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 45K/2015:

Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2015r;

1/ Waldemar Sierocki

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 535 084

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 9 070 168

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 28,44%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 13,20%

2/ Przemysław Sierocki

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 535 083

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 9 070 166

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 28,44%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 13,20%

3/ Stanisław Bogdański

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 297 160

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 8 594 320

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 27 %

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 12,50%

4/ Klif spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 789 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 1 578 000

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 4,95%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 2,30%

5/ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWNY FIZ

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 1 369 550

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 1 369 550

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 4,29%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 2%

6/ LM PARASOL FIO LEGG MASON SUBFUNDUSZ

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 2 000 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 2 000 000

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 6,27%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 2,92%

Łączna liczba głosów na NWZA 31 887 810

Liczba głosów ogółem w Spółce 68 581 395

Subfundusze inwestycyjne łącznie posiadały 3 369 550 głosów, co stanowi 10,57% udziału w liczbie głosów na NWZA oraz 4,92% udziału w ogólnej liczbie wszystkich głosów w Spółce.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 09.12.2015 r. (po przerwie ogłoszonej w dniu 01.12.2015 r.).

1/ Waldemar Sierocki

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 535 084

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 9 070 168

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 31,80%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 13,20%

2/ Przemysław Sierocki

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 535 083

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 9 070 166

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 31,80%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 13,20%

3/ Stanisław Bogdański

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 297 160

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 8 594 320

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 30,01%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 12,50%

4/ Klif spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 789 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 1 578 000

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 5,5%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 2,30%

Łączna liczba głosów na NWZA 28 518 260

Liczba głosów ogółem w Spółce 68 581 395

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 21.12.2015 r. (po przerwie ogłoszonej w dniu 09.12.2015 r.)

1/ Waldemar Sierocki

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 535 084

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 9 070 168

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 32,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 13,20%

2/ Przemysław Sierocki

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 535 083

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 9 070 166

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 32,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 13,20%

3/ Stanisław Bogdański

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 4 297 160

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 8 594 320

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 30,36 %

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 12,50%

4/ Klif spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA 789 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji 1 578 000

Udział w liczbie głosów na NWZA (%) 5,60%

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): (wszystkich głosów w Spółce) 2,30%

Łączna liczba głosów na NWZA 28 312 654

Liczba głosów ogółem w Spółce 68 581 395


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-03Waldemar SierockiPrezes Zarządu
2016-02-03Mark PrestonCzłonek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »