GEKOPLAST (GKP): Korekta raportu bieżącego nr 5 / 2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Kupskim Młynie informuje, że w treści raportu bieżącego nr 5 / 2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. stwierdzono zaistnienie pomyłki pisarskiej. W akapicie trzecim jako datę nabycia akcji wskazano dzień 25 stycznia 2018 r., podczas gdy w otrzymanym zawiadomieniu figurowała w tym miejscu data 26 stycznia 2018 r.

Prawidłowa treść raportu bieżącego nr 5 / 2018 jest zatem następująca:

Reklama

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Kupskim Młynie ("Spółka”), przekazuje poniżej otrzymaną od Panów Giovanniego Bressan i Roberto Bressan informację w zakresie określonym w art. 69 ww. ustawy.

"W oparciu o art. 69a w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639), działając jako pełnomocnik Giovanniego Bressan oraz Roberto Bressan (dalej łącznie "Członkowie Rodziny Bressan"), na podstawie załączonych pełnomocnictw, niniejszym zawiadamiam, że Członkowie Rodziny Bressan nabyli pośrednio, za pośrednictwem spółek K-Holding S.P.A, Karton S.P.A. oraz Sacellum sp. z o.o. (dalej łącznie "Spółki Zależne"):

1. w dniu 26 stycznia 2018 r., 5.801.954 (pięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zdematerializowanych zwykłych na okaziciela Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie ("Gekoplast"), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLGKPLS00019, uprawniających do 5.801.954 (pięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast, stanowiących 95,91 % kapitału zakładowego Gekoplast i 95,91 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast;

2. w dniu 24 stycznia 2018 r., 206.847 (dwieście sześć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, nie będących akcjami zdematerializowanymi, uprawniających do 206.847 (dwieście sześć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast, stanowiących 3,42 % kapitału zakładowego Gekoplast i 3,42 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast.

Obecnie, po wyżej wymienionych transakcjach, Członkowie Rodziny Bressan posiadają pośrednio za pośrednictwem Spółek Zależnych łącznie 6.008.801 (sześć milionów osiem tysięcy osiemset jeden) akcji Gekoplast, uprawniających do 6.008.801 (sześć milionów osiem tysięcy osiemset jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast, stanowiących 99,33 % kapitału zakładowego Gekoplast i 99,33 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast, w tym (i) 5.801.954 (pięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zdematerializowanych zwykłych na okaziciela Gekoplast, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLGKPLS00019, uprawniających do 5.801.954 (pięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast, stanowiących 95,91 % kapitału zakładowego Gekoplast i 95,91 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast; oraz (ii) 206.847 (dwieście sześć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, nie będących akcjami zdematerializowanymi, uprawniających do 206.847 (dwieście sześć tysięcy osiemset czterdzieści siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast, stanowiących 3,42 % kapitału zakładowego Gekoplast i 3,42 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast.

Wyżej wymieniona transakcja nabycia akcji zdematerializowanych miała miejsce na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Nabycie akcji niezdematerializowanych nastąpiło poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem domu maklerskiego Trigon Dom Maklerski S.A., w drodze wyżej opisanego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.

Przed wskazanymi powyżej transakcjami nabycia akcji Gekoplast, Członkowie Rodziny Bressan oraz Spółki Zależne nie posiadali żadnych akcji Gekoplast bezpośrednio ani pośrednio.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Członkami Rodziny Bressan do wykonywania praw głosu z akcji Gekoplast.

Podmiot pośrednio zależny od Członków Rodziny Bressan, tj. spółka Sacellum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłosi zamiar nabycia akcji Gekoplast w drodze przymusowego wykupu akcji zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639), w wyniku czego Członkowie Rodziny Bressan pośrednio zwiększą do 100% swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Gekoplast.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-09Piotr GórowskiPrezes Zarządu
2018-02-09Joanna SiempińskaWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »