Reklama

GHELAMCO (GHE): Korekta raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. – Informacja o przydziale obligacji serii PPK

Raport bieżący nr 52/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Emitent”) niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym nr 52/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. omyłkowo podano: (i) niewłaściwą liczbę przydzielonych obligacji serii PPK (właściwa liczba to 250.000) oraz (ii) niewłaściwą podstawę prawną raportu (właściwa podstawa prawna to art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1, z późn. zm.).

Reklama

Prawidłowe brzmienie raportu:

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Emitent”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2016 r. Emitent dokonał przydziału obligacji serii PPK.

Przedmiotem oferty było 250.000 obligacji na okaziciela serii PPK ("Obligacje”). Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ich ceny nominalnej wyniosła 25.000.000 PLN.

Cena nominalna jednej Obligacji wynosiła 100 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisów.

Zapisy na oferowanych 250.000 Obligacji prowadzono od 14 listopada 2016 r. (włącznie) do 16 listopada 2016 r. (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 17 listopada 2016 r.

W okresie subskrypcji 364 Inwestorów złożyło zapisy na 379.526 Obligacji.

Spółka przydzieliła wszystkie oferowane 250.000 Obligacji 364 Inwestorom.

Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych od dnia 15 listopada 2016 r. (Dzień Przekroczenia Zapisów) do 16 listopada 2016 r. zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 stycznia 2016 r. Średnia stopa alokacji tych zapisów wyniosła 4,55%, co oznacza, że każdy z zapisów został zredukowany średnio o 95,45%.

Łączna wartość wpłat z tytułu 250.000 przydzielonych Obligacji (wpływy brutto z emisji) wyniesie 24.902.638,60 PLN.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-18Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel

Dowiedz się więcej na temat: PPK | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »