Reklama

OPENFIN (OPF): KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 90/2018 - INFORMACJA O ŻĄDANIU NABYCIA AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTYMI UMOWAMI INWESTYCYJNYMI - raport 90

Raport bieżący nr 90/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent”, "Spółka”) z siedziba w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,

01-208 Warszawa niniejszy koryguje raport bieżący nr 90/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku. Korekta dotyczy wyłącznie błędnie wyliczonej ceny nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta od Pana Przemysława Guberowa, Pana Marka Mikucia, Pana Przemysława Nowickiego oraz Jacelyn Limited z siedzibą w Nikozji. Prawidłowa cena wynosi w przypadku:

Reklama

Pana Przemysława Guberowa: 1 669 456,81 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 81/100).

Pana Marka Mikucia: 1 947 054,04 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 04/100).

Pana Przemysława Nowickiego: 463 522,81 (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 81/100).

Jacelyn Limited z siedzibą w Nikozji: 277 597,23 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 23/100).

Poniżej pełna skorygowana treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent”, "Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,

01-208 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego 78/2017 z dnia 29 maja 2017 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 lipca 2018 roku Pan Przemysław Guberow, Pan Marek Mikuć , Pan Przemysław Nowicki oraz Jacelyn Limited z siedzibą w Nikozji, w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia 2013r. oraz Aneksów do niej zawartych o których Emitent informował w raporcie bieżących nr 78/2017 z dnia 29 maja 2017 roku oraz raporcie bieżącym 92/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku złożyli żądania nabycia przez Emitenta akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. :

1. Pan Przemysław Guberow złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy Opcji PUT, w części dotyczącej 1293 (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji w terminie i na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia 2013r. oraz Aneksie do Umowy Inwestycyjnej zawartym w dniu 12 czerwca 2017 roku pomiędzy Emitentem a Panem Przemysławem Guberow tj. po cenie 1 669 456,81 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 81/100) oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem domu maklerskiego wskazanego przez Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Pana Przemysława Guberow.

2. Pan Marek Mikuć- złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy opcji PUT, w części dotyczącej 1508 (jeden tysiąc pięćset osiem ) akcji w terminie i na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia 2013r. oraz w Aneksie do Umowy Inwestycyjnej zawartym w dniu 29 maja 2017 roku pomiędzy Emitentem a Panem Markiem Mikuć tj. po cenie

1 947 054,04 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 04/100) oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem domu maklerskiego wskazanego przez Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Pana Marka Mikuć.

3. Pan Przemysław Nowicki- złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy opcji PUT, w części dotyczącej 359 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji w terminie i na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia 2013r. oraz w Aneksie do Umowy inwestycyjnej zawartym w dniu 29 maja 2017 roku pomiędzy Emitentem a Panem Przemysławem Nowickim tj. po cenie 463 522,81 (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 81/100) oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem domu maklerskiego wskazanego przez Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Pana Przemysława Nowickiego.

4. Jacelyn Limited z siedzibą w Nikozji złożył żądanie nabycia akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A przez Emitenta, przysługujące mu na podstawie Umowy opcji PUT, w części dotyczącej 215 (dwieście piętnaście ) akcji w terminie i na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 5 sierpnia 2013r. oraz Aneksie do Umowy inwestycyjnej zawartym w dniu 29 maja 2017 roku pomiędzy Emitentem a Jacelyn Limited z siedzibą w Nikozji tj. po cenie 277 597,23 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 23/100) oraz w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania realizacji Opcji za pośrednictwem domu maklerskiego wskazanego przez Emitenta. Koszty prowizji maklerskiej zostaną poniesione po połowie przez Emitenta i Jacelyn Limited z siedzibą w Nikozji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. po. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-12Joanna Tomicka - Zawora Prezes Zarządu
2018-07-12Adam Buczel Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »