FERRUM (FER): Korekta raportu bieżącego w sprawie uzgodnienia zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących, Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) działając zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) niniejszym informuje o zaistnieniu pomyłki pisarskiej w ww. raporcie polegającej na niewłaściwym wskazaniu waluty odnoszącej się do kwoty dotyczącej spłat kwot głównych oraz odsetek wierzytelności przysługujących CZH wobec Spółki.

Reklama

Było:

"(ii) niedokonywania w terminie od dnia zawarcia ww. oświadczeń do dnia 31 maja 2017 r. jakichkolwiek spłat kwot głównych ani odsetek wierzytelności przysługujących CZH (chyba, że łączna kwota takich spłat wykonanych w terminie do dnia 31 maja 2017 r. nie przekroczy równowartości 0,8 mln zł) oraz Węglokoks wobec Spółki,”

Powinno być:

"(ii) niedokonywania w terminie od dnia zawarcia ww. oświadczeń do dnia 31 maja 2017 r. jakichkolwiek spłat kwot głównych ani odsetek wierzytelności przysługujących CZH (chyba, że łączna kwota takich spłat wykonanych w terminie do dnia 31 maja 2017 r. nie przekroczy równowartości 0,8 mln euro) oraz Węglokoks wobec Spółki,”

W pozostałym zakresie treść korygowanego raportu pozostaje bez zmian.

Poniżej Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu:

"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 31 marca 2017 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących, Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. otrzymał od Banku Millennium S.A., CC94 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz CC94) oraz Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz Mezzanine) (łącznie jako Finansujący) datowane na ten sam dzień oświadczenia dotyczące zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań względem Finansujących, w zakresie przesunięcia terminu płatności rat wymagalnych w dacie 28 kwietnia 2017 r. na termin 31 maja 2017 r.

Łączna wysokość rat, których płatność na rzecz Finansujących została przesunięta na wskazaną powyżej datę wynosi ok. 12,7 mln zł. Są to raty, których spłata zgodnie z ugodami podpisanymi z Finansującymi w dniu 23 grudnia 2015 r., przypadała pierwotnie w roku 2016. Jednocześnie na mocy ww. oświadczeń Strony uzgodniły, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. Spółka dokona na rzecz Finansujących spłaty rat w łącznej wysokości 978 tys. zł, które zgodnie z ww. ugodami miały być spłacone w dniu 31 marca 2017 r., a ich płatność została przesunięta na 28 kwietnia 2017 r.

Dodatkowo na mocy zawartych oświadczeń Spółka zobowiązała się, pod rygorem powstania przypadku naruszenia ugody do: (i) terminowej spłaty odsetek od wierzytelności przysługujących Finansującym, (ii) niedokonywania w terminie od dnia zawarcia ww. oświadczeń do dnia 31 maja 2017 r. jakichkolwiek spłat kwot głównych ani odsetek wierzytelności przysługujących CZH (chyba, że łączna kwota takich spłat wykonanych w terminie do dnia 31 maja 2017 r. nie przekroczy równowartości 0,8 mln euro) oraz Węglokoks wobec Spółki, (iii) przedstawienia w ww. terminie warunków nowego finansowania obrotowego Spółki (przy czym warunki przedstawione wobec Banku Millennium S.A. powinny uwzględniać w szczególności brak konwersji wierzytelności Banku wobec Spółki na kapitał zakładowy).

Na wniosek Funduszu Mezzanine i Funduszu CC94 , Spółka zobowiązana została również do zwołania najpóźniej na dzień 31 maja 2017 roku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad przewidującym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 12.271.626 akcji po cenie emisyjnej nie niższej niż 4 złote za jedną akcję i nie wyższej niż 5 złotych za jedną akcję lub przedstawienia Funduszowi Mezzanine i Funduszowi CC94 w terminie do dnia 4 maja 2017 roku innego aniżeli powyższe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, akceptowalnego dla tych podmiotów, udokumentowanego źródła zasilenia finansowego Spółki zapewniającego Spółce zdolność do spłaty zaciągniętego zadłużenia.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-05Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2017-05-05Włodzimierz KasztalskiWiceprezes ZarząduWłodzimierz Kasztalski

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »