Reklama

SIMPLE (SME): Korekta raportu - Emisja obligacji

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SIMPLE S.A. niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia

Reklama

23 maja 2016 r. dotyczącego informacji o emisji obligacji.

Emitent informuje, iż dokonano korekty następujących informacji:

1. cel emisji,

2. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Poniżej znajduje się skorygowana treść raportu.

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 23 maja 2016 roku, Spółka dokonała emisji 51 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 20.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 1.020.000,00 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) złotych ("Obligacje”). Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji.

Emitent nie określił celu emisji.

Obligacje są oprocentowane począwszy od dnia 23 maja 2016 r. według rocznej stopy procentowej w wysokości 8% w skali roku. Odsetki będą płatne w dniu wykupu albo w dniu wcześniejszego wykupu.

Termin wykupu Obligacji został określony na dzień 23 maja 2017 roku przy czym Emitentowi przysługuje uprawnienie do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.

Obligacje emitowane będą jako zabezpieczone zawartymi przez Spółkę kontraktami. Zabezpieczeniem będzie cesja wierzytelności przysługujących Emitentowi do wysokości 110% wartości nominalnej obligacji objętych przez Obligatariuszy.

Szacunkowa wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie emisję Obligacji wynosi 20 146 832,39 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 39/100) złotych.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji, nie uwzględniając Obligacji, szacuje się w ten sposób, że Emitent terminowo reguluje swoje zobowiązania.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184poz. 1539) w zw. z § 6 ust. 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-07Rafał WnorowskiPrezes Zrządu
2016-06-07Michał SiedleckiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »