Reklama

ACAUTOGAZ (ACG): Korekta raportu nr 10/2012 Ujawnienie informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione - raport 10

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji

W treści raportu nr 10/2012 omyłkowo nie zamieszczono jego pełnej treści, z uwagi na co poniżej jego pełna treść:

Działając na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd AC S.A. w Białymstoku w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Skarbu Państwa na stronie internetowej Ministerstwa informacji o fakcie złożenia oferty przez AC S.A., przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Informacja poufna przekazana w dniu 5 marca 2012r., której podanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, brzmiała następująco:

"Zarząd AC S.A. - na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych - informuje, iż opóźnia obowiązek przekazania do wiadomości publicznej informacji o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa działającemu w imieniu Skarbu Państwa, w dniu 5 marca 2012 r., oferty nabycia:

- 141.154 akcji zwykłych imiennych serii A stanowiących 40,33% kapitału zakładowego spółki BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Gen. Wł. Andersa 38, 15-113 Białystok, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045423, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Zgodnie z warunkami przetargu Skarbu Państwa oferta złożona przez Emitenta wiąże go do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż 180 dni od daty upływu terminu składania ofert, tj. 5 marca 2012 r. Przekazanie do wiadomości publicznej ww. informacji poufnej nastąpi niezwłocznie od poinformowania Emitenta o rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż 1 września 2012 r.

Zarząd AC S.A. wyjaśnia, iż przekazanie informacji o złożeniu oferty mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności poprzez podanie informacji o złożeniu oferty, której dojście do skutku uzależnione jest od Ministra Skarbu Państwa, która zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyny:

- zamknięcia przetargu bez rozstrzygania w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, w tym z powodu niewybrania żadnej ze złożonych ofert,

- przedłużenia terminu składania ofert,

- żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień przez uczestników przetargu.

Do dnia związania ofertą Komisja Rozstrzygająca Przetarg przedstawi wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej z ofert lub stwierdzi że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.

Ochrona słusznych interesów Spółki polega w szczególności na minimalizacji ryzyka wycofania się Ministra Skarbu Państwa z transakcji, lub też podejmowania przez podmioty trzecie działań mogących negatywnie wpłynąć na transakcję lub też mogących zmienić jej istotne parametry. Sytuacja taka mogłaby jednocześnie spowodować wprowadzenie w błąd inwestorów nabywających papiery wartościowe Spółki, nie będących w stanie właściwie określić prawdopodobieństwa dojścia przedmiotowej transakcji do skutku.

Zarząd AC S.A. wyjaśnia także, iż odroczenie przekazania informacji nie wprowadzi w błąd opinii publicznej ponieważ Spółka poda pełną informację dotyczącą omawianej transakcji niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wynikach postępowania przetargowego nie później niż 1 września 2012 r."

W nawiązaniu do wyżej wymienionego raportu, Zarząd AC S.A (Emitent) informuje, iż w dniu 5 marca 2012r. spółka złożyła ofertę nabycia 141.154 akcji zwykłych imiennych serii A stanowiących 40,33% kapitału zakładowego spółki BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, których właścicielem jest Skarb Państwa za łączną cenę 28.400.184,80 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta tysięcy złotych sto osiemdziesiąt cztery zł osiemdziesiąt groszy).
Katarzyna Rutkowska - Prezes Zarządu
Mariusz Łosiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »