ATLANTIS (ATS): Korekta raportu nr 40/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2011 roku godz.10.00 - raport 40

Raport bieżący nr 40/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATLANTIS S.A. niniejszym raportem koryguje raport bieżący nr 40/2011 z dnia 01.06.2011r. poprzez uzupełnienie załącznika - projekty uchwał w zakresie projektu uchwały ZWZ nr 5 § 1 poprzez uzupełnienie danych finansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowych Emitenta za rok 2010r oraz projektu uchwały ZWZ nr 8 § 1 poprzez uzupełnienie kwoty zysku netto emitenta za rok 2010.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że załączone do raportu nr 40/2011 projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2011 r. na godzinę 10.00 w projekcie uchwały nr 5 § 1 oraz uchwale nr 8 § 1 nie zawierały wskazanych powyżej danych finansowych wykazanych w raporcie rocznym Emitenta.

Reklama

Opublikowana raportem nr 40/2011 treść projektu uchwały ZWZ nr 5 § 1 stanowiła:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS

Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzieo 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą "".. zł (""");

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010r. wykazujący stratę netto/zysk netto w wysokości "".. zł (""");

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujące zmniejszenie /zwiększenie kapitału własnego o kwotę "".. zł (""");

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę "".. zł (""");

- informację dodatkową i objaśnienia.

Zmieniona treść projektu uchwały ZWZ nr 5 § 1:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS

Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.373 tys. zł (trzydzieści jeden milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010r. wykazujący zysk netto w wysokości 16.989 tys. zł (szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych );

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.820 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, wykazujący zwiększenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 38 tys. zł ( trzydzieści osiem tysięcy);

- informację dodatkową i objaśnienia.

Opublikowana raportem nr 40/2011 treść projektu uchwały ZWZ nr 8 § 1 stanowiła:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 w wysokości "".. zł (""") zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 w wysokości "".. zł (""") zostanie przeznaczony na pokrycie stary z lat poprzednich / do podziału pomiędzy akcjonariuszy spółki w ten sposób, że na każda akcję Spółki będzie przypadało .... / na kapitał zapasowy Spółki

Zmieniona treść projektu uchwały ZWZ nr 8 § 1:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 w wysokości 16.989 tys. zł (szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy ) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 7.689 tys. zł , a różnica w wysokości 9.300 tys. zł na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd Atlantis S.A. wyjaśnia, że pozostały zakres opublikowanego w dniu 01.06.2011r. raportu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2011r. na godz. 10:00 nie ulega zmianie.

Jednocześnie w załączeniu Emitent przekazuje uzupełnioną treść załącznika zawierającego projekty uchwał na zwołane Zwyczajne Wlane Zgromadzenie.

Załączniki:

Plik;Opis

ATS_FORMULARZ_PELN._ZWZ_2010 korekta.pdf;

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATS korekta.pdf;

Proponowana treść uchwał na WZA w dniu 27 czerwca 2011 roku korekta.pdf;


Anna Kajkowska - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »