Reklama

CORMAY (CRM): Korekta raportu okresowego za 3 kwartał 2014 r. - raport 92

Raport bieżący nr 92/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości korektę Skonsolidowanego Kwartalnego Sprawozdania Finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 roku, zawierającego skrócone dane jednostkowe, opublikowanego raportem QSr dnia 14 listopada 2014 r.

Zmianie uległy dane zwarte w: skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitałach, jak również dane zawarte w skróconym sprawozdaniu finansowym PZ Cormay S.A.

Reklama

Zmiany sprawozdania skonsolidowanego są skutkiem błędów technicznych jakie powstały na arkuszu konsolidacyjnym podczas konsolidacji sprawozdań jednostkowych. W szczególności zmiany są skutkiem błędów dotyczących wyłączenia prawidłowych kwot w zakresie należności i zobowiązań wewnątrzgrupowych oraz ustalenia kapitału mniejszości. Ponadto zmiany prezentacyjne w jednostkowym sprawozdaniu PZ Cormay S.A. wpłynęły na skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej PZ Cormay.

Główne zmiany w zakresie skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów dotyczą:

1. Przychodów ze sprzedaży za okres pierwszych 9 miesięcy 2014 r., było: 74.659 tys. zł, jest 75.515 tys. zł;

2. Kosztu własnego sprzedaży za okres pierwszych 9 miesięcy 2014 r., było 41.986 tys. zł, jest 43.632 tys. zł;

3. Kosztu sprzedaży za okres pierwszych 9 miesięcy 2014 r., było 25.251 tys. zł, jest 23.672 tys. zł;

4. Kosztów ogólnego zarządu za okres pierwszych 9 miesięcy 2014 r., było 4.840 tys. zł, jest 5.805 tys. zł;

5. Zysku (Starty) netto za okres pierwszych 9 miesięcy 2014 r., było -7.075 tys. zł, jest -7.077 tys. zł; w tym:

- przypadającego, akcjonariuszom jednostki dominującej, było -5.880 tys. zł, jest -7.163 tys. zł,

- przypadającego akcjonariuszom niesprawującym kontroli, było -1.195 tys. zł jest 86 tys. zł;

6. Innych całkowitych dochodów - Zysk/strata z tytułu alokacji ceny nabycia udziałów w TT Management Sp. z o.o. było 0 tys. zł, jest -2 280 tys. zł.

Ponadto w skorygowanym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów wykazano uprzednio omyłkowo pominięty całkowity dochód za okres pierwszych 9 miesięcy 2014 r.

Główne zmiany w zakresie skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczą zmiany sumy bilansowej na skutek uprzedniego niepoprawnego wyłączenia wzajemnych rozrachunków w Grupie Kapitałowej PZ Cormay.

Główne zmiany w zakresie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych dotyczą

skutków zmian prezentacyjnych w jednostkowym sprawozdaniu PZ Cormay S.A. w odniesieniu do wydatków na prace rozwojowe i dotacji na nie.

Główne zmiany w zakresie skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach dotyczą zmiany udziałów niekontrolujących na dzień 30 września 2014 r., było 93.180 tys. zł, jest 87.127 tys. zł.

Dla skróconego sprawozdania jednostkowego zmiany obejmują między innymi sposób prezentacji w rachunku zysków i strat amortyzacji analizatorów diagnostycznych dzierżawionych klientom PZ Cormay S.A., uprzednio ujmowanej jako koszt sprzedaży. Przychody z tytułu dzierżawy aparatów prezentowane są w pozycji przychody ze sprzedaży produktów. W celu zapewnienia współmierności kosztów i przychodów amortyzację tych analizatorów Emitent ujął w pozycji: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Wartość przesunięcia dla okresu pierwszych 9 miesięcy 2014 r. wynosi 1.201 tys. zł. Szczegóły opisano w nocie 1.5 na str. 52.

Celem zapewnienia większej przejrzystości oraz zgodnie z zasadą wyższości treści ekonomicznej nad formą, w rachunku przepływów pieniężnych skróconego sprawozdania jednostkowego Emitent zmienił sposób prezentacji nakładów na prace rozwojowe oraz otrzymanych dotacji na sfinansowanie tych prac, ujmując je jako wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-23Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2014-12-23Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »