Reklama

MABION (MAB): Korekta raportu okresowego za I półrocze 2017 r.

Raport bieżący nr 53/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mabion S.A. (Spółka) informuje, że w opublikowanym w dniu 15 września 2017 r. raporcie okresowym za I półrocze 2017 roku na skutek błędnych wyliczeń dotyczących zawartych przez Spółkę umów leasingowych podano nieprawidłowe wartości w śródrocznym skróconym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Reklama

1. W pozycji "Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań” podano błędną wartość 8 347 tys. zł, podczas gdy prawidłowa wartość to 4 991 tys. zł.

Tym samym w pozycji "Środki pieniężne z działalności operacyjnej” zamiast błędnej wartości (22 904) tys. zł powinna być wskazana prawidłowa wartość (26 261) tys. zł, a w pozycji "Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej” zamiast błędnej wartości (23 346) tys. zł powinna być wskazana prawidłowa wartość (26 703) tys. zł.

2. W pozycji "Nabycie rzeczowych aktywów trwałych” podano błędną wartość (2 918) tys. zł, podczas gdy prawidłowa wartość to (1 559) tys. zł.

Tym samym w pozycji "Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej” zamiast błędnej wartości (3 087) tys. zł powinna być wskazana prawidłowa wartość (1 728) tys. zł.

3. W pozycji "Spłata części kapitałowej leasingu finansowego” podano błędną wartość (3 450) tys. zł, podczas gdy prawidłowa wartość to (1 453) tys. zł.

Tym samym w pozycji "Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej” zamiast błędnej wartości 36 627 tys. zł powinna być wskazana prawidłowa wartość 38 624 tys. zł.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje tabelę "Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych” z przedstawieniem ww. dokonanych korekt.

Dodatkowo, w nocie 18 dotyczące leasingów, została dodana informacja o charakterze zabezpieczenia wekslowego i skorygowana została kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, gdzie podano błędną wartość 2.123 tys. zł, podczas gdy prawidłowa wartość to 3.598 tys. zł. W nocie 26 zostały uwzględnione informacje o zdarzeniach po dniu bilansowym, mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki, które miały miejsce od 15 września 2017 r. do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania.

W sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki zostały skorygowane informacje w rozdziale "Wybrane dane finansowe” w celu uwzględnienia korekt w sprawozdaniu finansowym. W tym samym rozdziale została też poprawiona oczywista pomyłka pisarska w pozycji "Kapitał własny”, w której zamiast błędnej wartości (21 323) tys. zł powinna być wskazana prawidłowa wartość (21 640) tys. zł. Powyższe korekty zostały wprowadzone analogicznie również w rozdziale "Sytuacja finansowa Mabion S.A. po I półroczu 2017 r.”. W sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki dokonano również zmian w rozdziałach "Struktura akcjonariatu” oraz "Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące” aktualizując informacje na dzień zatwierdzenia skorygowanego raportu półrocznego.

Skorygowany raport okresowy za I półrocze 2017 roku Spółka przekaże niezwłocznie systemem ESPI.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-10Artur ChabowskiPrezes ZarząduArtur Chabowski

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »