Reklama

MOSTALPLC (MSP): Korekta raportu rocznego - raport 5

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MOSTOSTAL Płock S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za 2009 rok przekazanego raportem okresowym w dniu 8 marca 2010 r.

Korekta spowodowana jest koniecznością uzupełnienia informacji zawartych w Sprawozdaniu Zarządu (Sprawozdaniu z działalności Emitenta), wynikających z § 91 ust. 5 pkt. 5 oraz § 91 ust. 6 pkt. 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zmiany w raporcie dotyczą poniższych pozycji:

Informacje wynikające z § 91 ust. 5 pkt. 5 zamieszczone w rozdz. I pkt. 1 ppkt. e Sprawozdania Zarządu (Sprawozdania z działalności Emitenta):

Było: "W dniu 20 maja 2009 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok utrzymujący w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie powództwa Mostostalu Płock S.A. przeciwko Bilfinger Berger Polska S.A. o zmianę świadczenia pieniężnego poprzez podwyższenie wynagrodzenia umownego za roboty wykonane w ramach inwestycji "Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku". Tym samym zasądził od Bilfinger Berger Polska S.A. na rzecz Mostostal Płock S.A. kwotę 4 367 tys. PLN brutto, wraz z ustawowymi odsetkami od 4 marca 2005 roku. Spółka otrzymała w 2009 roku łączny przychód z tego tytułu w kwocie 5 649 tys. PLN z czego 3 580 tys. PLN zaliczono do przychodów ze sprzedaży produktów oraz 2 069 tys. PLN do przychodów finansowych Spółki".

Jest: "W dniu 20 maja 2009 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok utrzymujący w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie powództwa Mostostalu Płock S.A. z dnia 03.12.2003 r. przeciwko Bilfinger Berger Polska S.A. o zmianę świadczenia pieniężnego poprzez podwyższenie wynagrodzenia umownego za roboty wykonane w ramach inwestycji "Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku". Tym samym zasądził od Bilfinger Berger Polska S.A. na rzecz Mostostal Płock S.A. kwotę 4 367 tys. PLN brutto, wraz z ustawowymi odsetkami od 4 marca 2005 roku. Spółka otrzymała w 2009 roku łączny przychód z tego tytułu w kwocie 5 649 tys. PLN z czego 3 580 tys. PLN zaliczono do przychodów ze sprzedaży produktów oraz 2 069 tys. PLN do przychodów finansowych Spółki.

Poza wyżej wymienionym postępowaniem, zakończonym w 2009 roku prawomocnym orzeczeniem, na dzień 31.12.2009 r. zarówno Spółka nie prowadziła, jak i przeciwko niej nie były prowadzone żadne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość dla pojedynczego, dwu lub więcej postępowań, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Informacje wynikające z § 91 ust. 6 pkt. 16 zamieszczone w rozdz. II pkt. 2 zdanie trzecie Sprawozdania Zarządu (Sprawozdania z działalności Emitenta):

Było: "Informację o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej zamieszczono w dodatkowych notach objaśniających w punkcie 10".

Jest: Informację o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej zamieszczono w dodatkowych notach objaśniających w punkcie 10. Ponadto Spółka informuje, że w przypadku wypowiedzenia umowy o zarządzanie członkom Zarządu przysługują odprawy w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo Spółka zawarła z każdym członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji, która obowiązuje na czas trwania i w ciągu 12 miesięcy po ustaniu stosunku prawnego ustalonego umową o zarządzanie. W okresie obowiązywania zakazu konkurencji po rozwiązaniu umowy o zarządzanie, Spółka będzie wypłacać miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Na wniosek członka Zarządu lub z inicjatywy Spółki, Spółka może zwolnić członka Zarządu z ograniczeń wynikających z zakazu konkurencji, z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku świadczenia odszkodowania.

Spółka nie posiada programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta, z których osobom zarządzającym i nadzorującym przysługiwałyby wynagrodzenia, nagrody lub inne korzyści.
Wiktor Guzek - Prezes Zarządu
Alicja Sulkowska-Mliczek - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »