Reklama

STALPROD (STP): Korekta Raportu Rocznego Stalprodukt S.A. za rok 2020 - raport 6

Raport bieżący nr 6/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Stalprodukt S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje o dokonaniu korekty Raportu Rocznego w części dotyczącej Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020-31.12.2020 (str. 7 Sprawozdania finansowego Stalprodukt S.A.) w zakresie kwot przypisanych do poszczególnych pozycji przepływów z działalności operacyjnej (część "A”) dla roku 2020.

Przyczyną podania niepoprawnych danych był błąd edytorski polegający na przeniesieniu do sprawozdania finansowego danych z wersji roboczej (nieostatecznej). Jednocześnie Zarząd Emitenta podkreśla, iż powyższa pomyłka nie miała wpływu na bilansową zmianę stanu środków pieniężnych oraz stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. Ponadto, kwota przepływów z działalności operacyjnej, podana w tabeli "Wybrane dane finansowe”, została zaprezentowana w poprawnej wysokości.

Reklama

Poniżej podano prawidłowe kwoty przypisane poszczególnym pozycjom przepływów z działalności operacyjnej, natomiast w nawiasach – kwoty zamieszczone w opublikowanym sprawozdaniu finansowym - dane w tys. zł

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia: 141 301 (112 097)

I. Zysk (strata) brutto: 56 285 (56 286)

Podatek zapłacony

II. Korekty razem: 85 016 (55 811)

1. Amortyzacja: 52 754 (52 754)

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych: 0 (0)

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): -32 719 (-32 719)

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej: -2 663 (-2 663)

5. Zmiana stanu rezerw: -2 873 (-2 873)

6. Zmiana stanu zapasów: 64 818 (62 774)

7. Zmiana stanu należności: 35 558 (35 558)

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -33 529 (-34 058)

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: -22 731 (-24 404)

10. Inne korekty: 26 401 (1 442)

Ponadto, w wyniku zastosowania błędnych kursów walutowych, skorygowano pozycje "zysk brutto” oraz "zysk netto” zaprezentowane w wybranych danych finansowych w walucie EURO w następujący sposób:

• zysk brutto: było 15 493 tys. EUR, winno być 12 580 tys. EUR;

• zyk netto: było 15 170 tys. EUR, winno być 12 258 tys. EUR.

Dane w walucie PLN zostały zaprezentowane prawidłowo.

Ponieważ wybrane dane finansowe zamieszczone były również w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, dokonano także korekty tego dokumentu w ww. zakresie.

Skorygowano także błędną kwotę w pozycji "Aktywa obrotowe” w kolumnie "dane przekształcone 2019”. Kwota podana w sprawozdaniu to 617 454 tys. zł, prawidłowa wartość wynosi 647 347 tys. zł.

W związku z obowiązującymi przepisami, Emitent przekaże w dniu dzisiejszym skorygowany raport roczny, uwzględniający powyższe zmiany, wraz ze wszystkimi załącznikami.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-14Piotr JaneczekPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny .

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »