Reklama

OPTEAM (OPM): Korekta raportu w sprawie podjęcia przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 rok.

Raport bieżący nr 43/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. informuje, o wprowadzeniu korekty do raportu bieżącego nr 43/2016 opublikowanego w dniu 04.11.2016 r. Korekta dotyczy zapisu daty wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 r. Zamiast daty 23.12.2016 r. powinna być data 28.12.2016 r. (dzień wypłaty zaliczki). Pozostała treść raportu bieżącego nr 43/2016 nie ulega zmianie.

Reklama

Emitent podaje poniżej treść raportu nr 43/2016 zawierającego właściwą datę wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016:

Zarząd OPTeam S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że podjął w dniu 07.11.2016 r. uchwałę

o wypłacie akcjonariuszom OPTeam S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 1,71 złotych (słownie: jeden złotych 71/100 groszy) za jedną akcję,

z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A., tj. łącznie 12 482 428,86 złotych (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 86/100 groszy), mając na względzie fakt, iż Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki.

Liczba wszystkich akcji Spółki objętych przedmiotową zaliczką na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 wynosi: 7299666.

Spełnione zostały przesłanki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

1.Spółka wykazała zysk w roku obrotowym 2015;

2.Zaliczka nie przekracza połowy zysku wykazanego przez Spółkę w półrocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2016 r., zbadanym przez biegłego rewidenta, który wynosił 25.047.186,24 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 24/100 groszy).

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 20 grudnia 2016 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki), a wypłata zaliczki nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Zarząd Spółki zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Emitenta o wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na warunkach wyżej opisanych.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna przekazania raportu: § 6 ust. 2 oraz § 38 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-07Wacław SzaryPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »