Reklama

IMMOBILE (GKI): Korekta raportu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 06.12.2019 r., projekty uchwał - raport 37

Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o błędnych projektach uchwał załączonych do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 15.10.2019 r. w sprawie zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zaplanowanego na dzień 06.12.2019 r.

Prawidłowe projekty uchwał zaplanowanych w punktach 5 i 6 porządku obrad mają następujące brzmienie:

Reklama

5. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych;

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka”) z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie: upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5 i 8 i §2, art. 365 § 1 i 2 oraz art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania jej akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na następujących warunkach:

a) ilość akcji nabywanych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 2.000.000 (słownie: dwa miliony);

b) Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 05.12.2024r.;

c) łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych;

d) minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosi 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 5 zł (pięć złotych);

e) w granicach cenowych określonych wyżej, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania własnych akcji, po których Zarząd będzie zobowiązany dokonywać nabycia;

f) upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa również z chwilą wyczerpania środków kapitału rezerwowego utworzonego na ich nabycie;

g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi spółek publicznych;

h) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zakończyć skup akcji własnych przed terminem okresu przewidzianego niniejszą uchwałą na skup lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub części.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych;.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka”) z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 ksh oraz art. 35 ust. 1 pkt 5) Statutu uchwala, co następuje:

§1

1. Utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych.

2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) z kapitału zapasowego Spółki, z części utworzonej z niepodzielnych zysków z lat ubiegłych, zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, który to kapitał zapasowy Spółki, ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

3. Kapitał rezerwowy przeznacza się w całości na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych.

§2

Jeżeli w terminie przewidzianym na skup akcji własnych nie wszystkie środki kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej uchwały zostaną wykorzystane, kapitał ten zostaje rozwiązany z upływem tego terminu a kwota tych środków zostanie przeksięgowana na powiększenie kapitału zapasowego. Powyższe stosuje się również w każdym przypadku wcześniejszego zakończenia nabywania przez Spółkę akcji własnych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Poprawne projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-15 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-10-15 Piotr Fortuna Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »