Reklama

PAMAPOL (PMP): Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 r. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PAMAPOL S.A.(Emitent) przekazuje w załączeniu odpowiednio uzupełnienie zakresu danych finansowych, a w pewnym zakresie korektę informacji, zamieszczonych w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2011 r., który został opublikowany w dniu 14 listopada 2011 r. Zmiany dotyczą następujących pozycji ww. raportu:

1. Emitent uzupełnił Bilans o dane finansowe na dzień 30 czerwca 2011 r., czyli na koniec poprzedniego kwartału bieżącego roku obrotowego poprzez dodanie w ,,Skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym PAMAPOL S.A. według ustawy o rachunkowości" rubryki oznaczonej nazwą ,,stan na 30.06.2011 r.".

Reklama

2. Emitent uzupełnił Zestawienie zmian w kapitale własnym o dane finansowe obejmujące okres od 1 lipca do 30 września 2011 r., tj. za trzeci kwartał 2011 r. poprzez dodanie w ,,Skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym PAMAPOL S.A. według ustawy o rachunkowości " rubryki oznaczonej nazwą ,,Okres od 2011.07.01 do 2011.09.30 ".

3. Emitent uzupełnił Rachunek przepływu środków pieniężnych o dane finansowe za okres od 1 lipca do 30 września 2011 r. i od 1 lipca do 30 września 2010 r. poprzez dodanie w ,,Skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym PAMAPOL S.A. według ustawy o rachunkowości" rubryk oznaczonych jako: ,,Okres od 2011.07.01 do 2011.09.30 " i ,,Okres od 2010.07.01 do 2010.09.30 ".

4. Emitent dokonał ponadto korekty zysku zanualizowanego zawartego w tabeli znajdującej się pod Rachunkiem zysków i strat w ,,Skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym PAMAPOL S.A. według ustawy o rachunkowości ".

5. Emitent dokonał korekty treści punktu V (Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu) ,,Raportu za III kwartał 2011 r." poprzez podanie informacji, że w okresie od publikacji poprzedniego raportu okresowego nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta.

6. Emitent dokonał korekty treści punktu VI (Stan posiadania akcji PAMAPOL S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące) ,, Raportu za III kwartał 2011 r. " poprzez zamieszczenie zestawienia przedstawiającego stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego, tj. na dzień 14 listopada 2011 r. a nie na dzień bilansowy, tj. 30 września 2011 r. z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w tym zakresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego.

7. Emitent skorygował błędnie przedstawioną treść tabel nr 15 i 27 zawartych w ,,Raporcie za III kwartał 2011 r." dotyczących jednostkowych przychodów ze sprzedaży w rozbiciu na grupy asortymentowe w porównaniu kwartalnym rok do roku Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie oraz MITMAR Sp. z o.o. w Głownie. Ponadto skorygowano niezgodności dotyczące prezentacji jednostkowych przychodów ze sprzedaży tych spółek w rozbiciu na kanały dystrybucji w porównaniu kwartalnym rok do roku zawarte w tabelach 17 i 29.

8. Emitent zmodyfikował także treść punktu IX (Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej) ,,Raportu za III kwartał 2011 r." poprzez ograniczenie przedstawionego w sposób zbyt szczegółowy rodzaju prowadzonej działalności każdej ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PAMAPOL.

9. Emitent ograniczył ponadto, treść punktu III (Skład organów zarządzających i nadzorujących Grupy Kapitałowej) ,,Raportu za III kwartał 2011 r." poprzez przedstawienie jedynie składu organu zarządzającego i nadzorującego Emitenta, z wyłączeniem składu organów zarządzających i nadzorujących spółek zależnych z uwzględnieniem jednakże zmian osobowych w organach zarządzających i nadzorujących jakie zaszły w tych spółkach w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego.

10. Emitent dokonał korekty treści punktu X (Informacja dotycząca okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze) "Raportu za III kwartał 2011 r." poprzez wprowadzenie informacji analogicznych do ww. punktów 1-3.

Szczegółową treść załączonych zmian zawiera załącznik " Zestawienie zmian Raportu za III kwartał 2011 roku" do niniejszego raportu.

Emitent informuje, iż w dniu 12 stycznia 2012 r. przekaże do publicznej wiadomości tekst jednolity skorygowanego w powyższy sposób skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r.

Ponadto Emitent informuje, że zmiany wprowadzone w sposób i w zakresie opisanym powyżej do skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. nie rzutują na zaprezentowane w tym raporcie odpowiednio jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej, które pozostają aktualne.

Załączniki:

Plik;Opis
Krzysztof Półgrabia - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »