Reklama

POLMED (POM): Korekta skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu półrocznego PSr 2012 za I półrocze roku 2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Raport bieżący nr 38/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej informacji korektę skonsolidowanego raportu półrocznego POLMED S.A. za I półrocze 2012 r. z dnia 31 sierpnia 2012 r. W raporcie tym dokonano następujących zmian:

- skonsolidowany zysk (strata) netto zmieniony został z -1.518 tys. zł na -1.594 tys. zł, we wszystkich pozycjach, w jakich wynik ten występował w przedmiotowym raporcie;

- w sprawozdaniu jednostkowym zmieniono pozycję zysk (strata) netto -1.868 tys. zł na -1.867 tys. zł, we wszystkich pozycjach, w jakich wynik ten występował w przedmiotowym raporcie;

- w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zmieniono kwotę korekt ogółem z 7.531 na 7.607 tys. zł oraz pozycje innych korekt z 5.930 na 6.006 tys. zł;

- zmieniono podaną wypłaconą kwotę dywidendy w roku 2012 z 850.000 zł na 850.501,83 zł;

- dodano omyłkowo niedołączone wcześniej do raportu półrocznego raporty biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego;

- nastąpiła zmiana sposobu prezentacji skonsolidowanego raportu półrocznego m.in. poprzez usunięcie skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego i zastąpienie go dołączonymi do skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego wybranymi danymi skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego;

- uszczegółowiono zapis w zakresie ujawniania korekty błędów z lat poprzednich;

- dołączono tabelę zawierającą strukturę własności kapitału po dniu bilansowym;

- uszczegółowiono stan kredytów i pożyczek;

- uszczegółowiono informacje o znaczących zdarzeniach lat ubiegłych prezentowanych w bieżącym okresie finansowym oraz wprowadzono zdarzenia po dniu bilansowym;

- nastąpiła korekta zapisu o dokonanych w roku obrotowym zmianach zasad polityki rachunkowości;

- usunięto zapis dotyczący sporządzenia sprawozdania w warunkach wysokiej inflacji;

- uzupełniono o dane dotyczące nabycia i sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych;

- wprowadzono przyjęte zasady wyceny w spółce dominującej i spółkach zależnych;

- zmieniono nazwy niektórych sprawozdań według wskazań MSR;

Wyżej wskazane błędy są wynikiem nieznacznych błędów rachunkowych oraz omyłek pisarskich i edytorskich, do których doszło podczas edycji tekstu raportu. Dodatkowe zmiany w sposobie prezentacji danych raportu były podyktowane dążeniem do uzyskania większej przejrzystości treści zawartych w przedmiotowym raporcie. W wyniku dostrzeżenia pomyłek i braków Zarząd POLMED S.A. postanowił niezwłocznie przedmiotowy raport skorygować. Inne dane zamieszczone w raporcie są poprawne i nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - § 6 ust. 4
RADOSŁAW SZUBERT - PREZES ZARZĄDU

Dowiedz się więcej na temat: PSR | Emitent | Polmed | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »