PELION (PEL): Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego GK Pelion za pierwszy kwartał 2016 rok. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049482) przekazuje do publicznej wiadomości korektę skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku, opublikowanego 13 maja 2016r.

Zmianie uległy dane zawarte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym.

Reklama

W raporcie kwartalnym zawierającym skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 marca 2016r., w wyniku błędu rachunkowego, nieprawidłowo zaalokowany został wynik przypadający akcjonariuszom niekontrolującym.

Kwota błędu wynosi 683 tys. zł.

W tabeli "Skonsolidowany rachunek zysków i strat" na stronie 3, w kolumnie dotyczącej okresu 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2016r. dokonano następujących korekt:

W pozycji:

- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego było: 16 533 tys. zł, powinno być: 17 216 tys. zł,

- Zysk netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym było: 1 115 tys. zł, powinno być: 432 tys. zł.

W związku ze zmianą wartości zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego, zmianie uległy także:

- Zysk podstawowy na jedną akcję zwykłą (w zł): było 1,48, powinno być 1,54.

- Zysk rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł): 1,45, powinno być 1,51.

W tabeli "Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów" na stronie 4, w kolumnie dotyczącej okresu 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2016r. dokonano następujących korekt:

W pozycji:

- Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego było: 16 589 tys. zł, powinno być: 17 272 tys. zł,

- Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom niekontrolującym było: 1 105 tys. zł, powinno być: 422 tys. zł.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione również w "Skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym” na stronie 6 raportu.

W tabeli "Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej" na stronie 2, w kolumnie dotyczącej okresu zakończonego 31 marca 2016r. dokonano następujących korekt:

W pozycji:

- Zyski / (straty) zatrzymane było: (109 885) tys. zł, powinno być (109 202) tys. zł,

- Zysk netto było: 16 533 tys. zł, powinno być: 17 216 tys. zł,

- Udziały niekontrolujące było: 13 081 tys. zł, powinno być: 12 398 tys. zł.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą alokacji kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży w spółce należącej do segmentu HURT, dokonano korekty danych za okres I kwartału 2015r.

Pomniejszono koszty ogólnego zarządu za okres pierwszego kwartału zakończonego 31 marca 2015r. o kwotę

1 775 tys. zł. oraz powiększono koszty sprzedaży o tą samą kwotę. Korekta dotyczy ujednolicenia prezentacji ujęcia kosztów organizacji konferencji w obu prezentowanych okresach.

W tabeli "Skonsolidowany rachunek zysków i strat" na stronie 3, w kolumnie dotyczącej okresu 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2015r. dokonano następujących korekt:

W pozycji:

- Koszty sprzedaży było: 192 720 tys. zł, powinno być: 194 495 tys. zł.

- Koszty ogólnego zarządu było: 31 519 tys. zł, powinno być: 29 744 tys. zł.

W związku z powyższymi korektami wprowadzonymi do skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zmianie uległy także wielkości finansowe zaprezentowane w punkcie 7 raportu

Było:

Wielkość 1Q 2015 1Q 2016 Zmiana

1Q 2016 /1Q 2015

Koszty sprzedaży 192 720 212 522 10,3%

Koszty ogólnego zarządu 31 519 28 352 -10,0%

Wynik netto (przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego) 13 947 16 533 18,5%

wskaźnik kosztów sprzedaży 8,9% 9,0% 0,1 p.p

wskaźnik kosztów ogólnego zarządu 1,4% 1,2% -0,2 p.p

Powinno być:

Wielkość 1Q 2015 1Q 2016 Zmiana

1Q 2016 /1Q 2015

Koszty sprzedaży 194 495 212 522 9,3%

Koszty ogólnego zarządu 29 744 28 352 -4,7%

Wynik netto (przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego) 13 947 17 216 23,4%

wskaźnik kosztów sprzedaży 9,0% 9,0% 0,0 p.p

wskaźnik kosztów ogólnego zarządu 1,3% 1,2% -0,1 p.p

oraz wybrane dane finansowe przedstawione w punkcie 31 raportu.

Było:

w tys. zł w tys. EUR

Okres

3 miesięcy zakończony

31 marca 2016r. Okres

3 miesięcy zakończony

31 marca 2015r.

(przekształcone) Okres

3 miesięcy zakończony

31 marca 2016r. Okres

3 miesięcy zakończony

31 marca 2015r.

(przekształcone)

V. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy 16 533 13 947 3 796 3 362

XII. Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,48 1,25 0,34 0,30

XIII. Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,45 1,22 0,33 0,29

31/03/2016 31/12/2015 31/03/2016 31/12/2015

XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 698 102 681 246 163 551 159 861

XX. Udziały niekontrolujące 13 081 11 976 3 065 2 810

Powinno być:

w tys. zł w tys. EUR

Okres

3 miesięcy zakończony

31 marca 2016r. Okres

3 miesięcy zakończony

31 marca 2015r.

(przekształcone) Okres

3 miesięcy zakończony

31 marca 2016r. Okres

3 miesięcy zakończony

31 marca 2015r.

(przekształcone)

V. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy 17 216 13 947 3 952 3 362

XII. Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,54 1,25 0,35 0,30

XIII. Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,51 1,22 0,35 0,29

31/03/2016 31/12/2015 31/03/2016 31/12/2015

XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 698 785 681 246 163 711 159 861

XX. Udziały niekontrolujące 12 398 11 976 2 905 2 810

Wyżej wskazane korekty uwzględnione zostały w poprawionym skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik do raportu bieżącego.

Pozostałe pozycje skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

(Dz. U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-18Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »