Reklama

AWBUD (AWB): Korekta treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2011 r.

Raport bieżący nr 42/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") przekazuje korektę raportu bieżącego nr 42/2011 dotyczącego treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 2 czerwca 2011 r.

I. W związku z omyłkami w słownym podaniu kwot w projektach uchwał nr 5/2011 i 8/2011, Emitent koryguje treść projektów uchwał nr 5/2011 i 8/2011, która powinna brzmieć:

Uchwała Nr 5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi przez kluczowego biegłego rewidenta Annę Jeziorską - Hesse (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9455) z MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa w Sosnowcu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3076) oraz po zapoznaniu z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 261.479 tys. złotych (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości 7.679 tys. złotych (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 193.432 tys. złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych);

4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 776 tys. złotych (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);

5) informacji dodatkowej oraz not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Uchwała Nr 8/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce ("Spółka"), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi przez kluczowego biegłego rewidenta Annę Jeziorską - Hesse (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9455) z MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa w Sosnowcu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3076), zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2010, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się:

1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 227.760 tys. złotych (dwieście dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);

2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości 6.352 tys. złotych (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);

3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35.864 tys. złotych (trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);

4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.365 tys. złotych (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

5) informacji dodatkowej oraz not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

II. W związku z omyłkowym podaniem w projekcie uchwały nr 9/2011 wartości straty netto w tysiącach złotych zamiast podania kwoty tej straty w pełnych złotych, Emitent koryguje treść uchwały, która powinna brzmieć:

Uchwała Nr 9/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.

W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2010 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 7.679.137,72 złotych (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta z zysków lat kolejnych.

III. W załączeniu do niniejszej korekty raportu bieżącego nr 42/2011 Emitent przekazuje skorygowaną treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2011 r.

Załączniki:

Plik;Opis
Michał Wuczyński - Prezes Zarządu
Przemysław Milczarek - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | R. | treść | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »