Reklama

AWBUD (AWB): Korekta treści projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 sierpnia 2014 r. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 33/2014 dotyczącego treści projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 6 sierpnia 2014 r.

Reklama

I. W związku z błędami w projekcie uchwały nr 4/2014 w zakresie zmian Statutu Emitenta dotyczących wartości kapitału docelowego po obniżeniu wartości nominalnej jednej akcji, Emitent koryguje treść projektu tej uchwały, która powinna brzmieć:

Uchwała Nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 6 sierpnia 2014 r.

W sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia (wyrównania) poniesionej straty oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce ("Spółka”), na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 457 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, postanawia co następuje.

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 82.429.460,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) do kwoty 4.121.473,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote), to jest o kwotę 78.307.987,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej jednej akcji z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do 5 (pięć) groszy.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie (wyrównanie) strat poniesionych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, to jest w roku obrotowym 2013 i latach poprzednich.

4. Część kwoty, o jaką następuje obniżenie kapitału zakładowego, to jest kwota 25.321.536,53 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć i 53/100 złotych) pokrywa (wyrównuje) w całości stratę za rok obrotowy 2013, a pozostała część kwoty, o jaką następuje obniżenie kapitału zakładowego, to jest kwota 52.986.450,47 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt i 47/100 złotych) pokrywa (wyrównuje) straty z lat poprzednich.

5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty nie zwraca się Akcjonariuszom Spółki wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki według postanowień § 1 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) skreśla się dotychczasową treść § 4 ust. 3 Statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść: "Wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 5 (pięć) groszy.”;

2) w § 41 Statutu Spółki skreśla się następującą część zdania:

"Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja ("Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:”

i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:

"Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy każda akcja ("Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:”.

II. W załączeniu do niniejszej korekty raportu bieżącego nr 35/2014 Emitent przekazuje skorygowaną treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 sierpnia 2014 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-22Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2014-07-22Mariusz JędrzejczykWiceprezes ZarząduMariusz Jędrzejczyk

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R. | treść | projektu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »