Reklama

EFEKT (EFK): KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 636 35 600 8 137 8 149
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 318 11 354 2 189 2 599
Zysk (strata) brutto 8 913 9 398 2 094 2 151
Zysk (strata) netto 7 496 8 101 1 761 1 854
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 789 11 972 2 535 2 740
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 567 - 985 - 133 - 225
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 9 168 - 6 092 - 2 154 - 1 394
Przepływy pieniężne netto, razem 1 054 4 895 248 1 120
Aktywa razem 112 035 113 714 26 000 26 372
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 385 77 397 16 798 17 949
Zobowiązania długoterminowe 56 696 59 136 13 157 13 714
Zobowiązania krótkoterminowe 11 628 14 408 2 698 3 341
Kapitał (fundusz) własny 39 650 36 317 9 201 8 422
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 386 386
Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 4,71 5,18 1,11 1,19
Wartość księgowa na jedną akcję 23,81 21,81 5,53 5,06
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 972 15 875 3 752 3 634
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 367 5 712 1 261 1 307
Zysk (strata) brutto 5 255 5 653 1 235 1 294
Zysk (strata) netto 4 245 4 561 997 1 044
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 586 5 315 1 077 1 217
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 310 - 202 - 73 - 46
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 4 449 - 1 488 - 1 045 - 341
Przepływy pieniężne netto, razem- 173 3 625 - 41 830
Aktywa razem 70 808 70 842 16 432 16 429
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 444 9 875 2 192 2 290
Zobowiązania długoterminowe 2 800 0 650 0
Zobowiązania krótkoterminowe 2 790 6 022 647 1 397
Kapitał (fundusz) własny 61 364 60 967 14 241 14 139
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 386 386
Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,97 3,07 0,70 0,70
Wartość księgowa na jedną akcję 36,85 36,61 8,55 8,49
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »