Reklama

KREC (KRC): KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 974 56 311 15 040 13 229
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 133 8 942 2 382 2 101
Zysk (strata) brutto 8 805 7 657 2 070 1 799
Zysk (strata) netto 7 465 6 273 1 755 1 474
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 7 465 6 273 1 755 1 474
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 706 10 682 3 222 2 510
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 342 -12 899 -4 077 -3 030
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 712 2 457 873 577
Przepływy pieniężne netto, razem 77 240 18 56
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017
Aktywa, razem 210 048 193 622 49 175 46 422
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 123 006 114 010 28 798 27 335
Zobowiązania długoterminowe 81 805 75 353 19 152 18 066
Zobowiązania krótkoterminowe 41 201 38 657 9 646 9 268
Kapitał własny 87 042 79 612 20 378 19 087
Kapitał zakładowy 1 737 1 737 407 416
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 936 507 18 021 709 17 936 507 18 021 709
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,43 0,36 0,10 0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,42 0,35 0,10 0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,01 4,58 1,17 1,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 303 53 312 14 177 12 525
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 258 8 489 2 176 1 994
Zysk (strata) brutto 8 066 7 346 1 896 1 726
Zysk (strata) netto 6 714 5 952 1 578 1 398
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 991 9 797 3 289 2 301
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 678 -11 729 -4 156 -2 755
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 765 2 228 885 523
Przepływy pieniężne netto, razem 77 296 18 69
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2018 i 31.12.2017
Aktywa, razem 204 355 189 054 47 843 45 327
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 119 020 110 434 27 864 26 477
Zobowiązania długoterminowe 80 651 74 935 18 882 17 966
Zobowiązania krótkoterminowe 38 369 35 499 8 983 8 511
Kapitał własny 85 334 78 620 19 978 18 850
Kapitał zakładowy 1 737 1 737 407 416
Liczba akcji (w szt.) na dzień bilansowy 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800 17 365 800 17 365 800 17 365 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 936 507 18 021 709 17 936 507 18 021 709
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,39 0,34 0,09 0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,39 0,34 0,09 0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,91 4,53 1,15 1,09
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »