Reklama

OPTEAM (OPM): Kumulacja obrotów z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych.

Raport bieżący nr 1/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu sumy transakcji na wartość znaczącą

z podmiotem Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 (KSG Tarnów) tj. od dnia 19.06.2012 r. - data poprzedniego raportu nr 22/2012 r. o transakcjach z KSG Tarnów. Łączna wartość netto transakcji na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi: 2.175.466,18 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 18 groszy).

Jednocześnie Spółka informuje, że najwyższą transakcją w łącznej kwocie obrotów z KSG Tarnów jest umowa zawarta w dniu 16.08.2012 r. Spółka w tej umowie działa jako Wykonawca, KSG Tarnów jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków zamówień materiałów eksploatacyjnych oraz dodatkowych modułów do urządzeń inkasenckich. Szacunkowa wartość umowy wynosi 920.200,00 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście złotych zero groszy). Umowę zawarto na czas określony 12 miesięcy od dnia podpisania.

Strony określiły, że w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę poszczególnych zamówień objętych zakresem umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości do 30% wartości pojedynczego zamówienia. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych warunków dla tego rodzaju transakcji.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty transakcji z KSG Tarnów za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna ich wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Andrzej Pelczar - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »