Reklama

OPTEAM (OPM): Kumulacja obrotów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący nr 28/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów kumulowanych

Reklama

z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa (PWPW). Łączna wartość transakcji na dzień 27.06.2016 r. wynosi netto: 3.515.121,80 zł (słownie: trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy).

Transakcją o najwyższej wartości w ramach kumulowanej sumy obrotów jest umowa z dnia 23.06.2016 r. (Spółka otrzymała umowę podpisaną przez obie strony w dniu 27.06.2016 r.)

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Spółkę macierzy oraz przełączników SAN, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzeń a także świadczenie wsparcia oraz serwisu gwarancyjnego na sprzedane i dostarczone urządzenia. W ramach umowy Spółka przeprowadzi również szkolenia z obsługi urządzeń i oprogramowania.

Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Spółce przysługiwać będzie wynagrodzenie netto: 3.078.885,30 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy).

Strony umowy przewidziały następujące kary umowne:

1)w razie wykonania przez Spółkę z opóźnieniem dostawy urządzeń w stosunku

do umownych wymagań i terminów Spółka zapłaci PWPW karę umowną w wysokości 0,5% liczoną od ceny łącznej określonej w umowie,

2)w razie wykonania przez Spółkę z opóźnieniem usług uruchomienia i konfiguracji urządzeń oraz wykonania integracji z istniejącym środowiskiem, wykonania testów poprawności konfiguracji i dokumentacji powykonawczej urządzeń w stosunku do umownych wymagań

i terminów, Spółka zapłaci PWPW karę umowną w wysokości 0,5% liczoną od ode ceny łącznej netto określonej w umowie,

3)w razie wykonania przez Spółkę z opóźnieniem usług serwisu gwarancyjnego urządzeń

w stosunku do umownych wymagań i terminu, Spółka zapłaci PWPW karę umowną 0,1% ceny łącznej netto, o której mowa w umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Spółki,

4)w razie wykonania przez Spółkę z opóźnieniem usług wdrożeniowych urządzeń w stosunku

do umownych wymagań i terminu, Spółka zapłaci PWPW karę umowną w wysokości 0,1% ceny łącznej netto umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

5)w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez jedną ze stron z przyczyn

za które odpowiada Spółka, zapłaci ona PWPW karę umowną w wysokości odpowiadającej 10% ceny łącznej określonej w umowie,

6)PWPW ma prawo do dochodzenia odszkodowania na od Spółki na zasadach ogólnych ponad kary umowne za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

7)strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez siłę wyższą, jeżeli zdarzenie siły wyższej uniemożliwia wykonanie umowy przez okres dłuższy niż 60 dni, PWPW może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Pozostałe postanowienia umowy są typowe dla realizacji tego rodzaju transakcji.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-27Wacław SzaryPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »