GHELAMCO (GHE): Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii E, F, G, H, I, J, K, PA, PB, PC, PD, PE, PPA, PPB, PPC, PPD oraz EA za IV kwartał 2015 roku - raport 3

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria E - GHEL E 120716 na łączną kwotę 20.000.000 zł za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716.

Reklama

Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii E – GHEL E 120716. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 1 365 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii F – GHEL E 120716 za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 5 188 652,13 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii E – GHEL E 120716, z uwzględnieniem wpływów z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe oraz narosłych odsetek.

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria F - GHEL F 120816 na łączną kwotę 9.200.000 zł za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii F – GHEL F 120816.

Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii F – GHEL F 120816, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii F – GHEL F 120816 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii F – GHEL F 120816. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii F – GHEL F 120816 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 3 198 495,69 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii F – GHEL F 120816.

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria G - GHEL G 141116 emisja na łączną kwotę 6.530.000 zł za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku wydatkował łącznie 188 792,55 zł przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii G - GHEL G 141116. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii G - GHEL G 141116 została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 grudnia 2015 roku.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 2 173 031,98 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii G - GHEL G 141116.

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria H - GHEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku wydatkował łącznie 839 509,60 zł przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii H – GHEL H, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii H – GHEL H w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii H – GHEL H. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii H w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii H - GHEL H została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 grudnia 2015 roku.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 1 720 562,39 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii H – GHEL H.

5. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria I - GHEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii I – GHEL I 090718. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 779,34 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii I – GHEL I 090718.

6. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria J – GHEL J emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii J – GHEL J.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii J – GHEL J, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii J – GHEL J w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii J – GHEL J. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii J – GHEL J w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 2 512,55 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii J.

7. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria K - GHEL K 090718 emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 356,45 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii K – GHEL K 090718.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PA na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 15 500 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PA w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 14 643 650,91 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PA.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PB - emisja na łączną kwotę 120.360.000 zł, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PB na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 75,00 zł przeznaczając tę kwotę na koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PB w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 48 026,71 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PB.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PC na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PC.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PC, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PC w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 6 497 808,75 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PC.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PD - emisja na łączną kwotę 37 780 000 zł, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PD na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku wydatkował łącznie 1 238 437,26 zł przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PD, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PD w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PD została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 grudnia 2015 roku.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 1 612 415,52 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PD.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PE na dzień 30.09.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.09.2015 roku Emitent wydatkował 1 573 429,12 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PE w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PE została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 grudnia 2015 roku.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 3 999 485,75 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PE.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu) Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPA na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent wydatkował łącznie 11 147 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym, (ii) koszty emisji i administracji oraz (iii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPA w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPA została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 31 grudnia 2015 roku.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 4 461 762,17 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPA.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPB - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu) Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPB na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent wydatkował 30 464 639,67 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) koszty emisji i administracji oraz (iii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPB w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 5 371 140,49 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPB.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPC - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu) Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPC na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent wydatkował 17 525 329,64 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) koszty emisji i administracji oraz (iii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPC w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 11 170 409,09 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPC.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPD - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu) Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPD na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent wydatkował 35 470 836,72 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPD w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 14 536 755,06 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPD.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

17. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii EA - emisja na łączną kwotę 6 320 000 euro, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zgodnie z paragrafem 18.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii EA na dzień 31.12.2015 roku, za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.

W okresie od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii EA.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii EA, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii EA w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii EA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii EA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 275 000,00 euro została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii EA za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.12.2015 roku Emitent dysponował kwotą 109 700,23 euro uzyskaną z emisji obligacji Serii EA.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii E, F, G, H, I, J, K, PA, PB, PC, PD, PE, PPA, PPB, PPC, PPD i EA z opisem przeznaczenia środków

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii E, F, G, H, I, J, K, PA, PB, PC, PD, PE, PPA, PPB, PPC, PPD i EA ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-29Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »