Reklama

GHELAMCO (GHE): Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii H, I, J, K, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL oraz EA za I kwartał 2017 roku - raport 13

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria H - GHEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent, nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji Serii H – GHEL H.

Reklama

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii H – GHEL H, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii H – GHEL H w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii H – GHEL H. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii H – GHEL H w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 142 740,90 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii H – GHEL H.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii H – GHEL H, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria I - GHEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent wydatkował łącznie 951 240,00 zł przeznaczając te kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii I – GHEL I 090718. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 40 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii I – GHEL I 090718 za dwa najbliższe okresy odsetkowe

Na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 70 379,34 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii I – GHEL I 090718, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria J – GHEL J emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent wydatkował łącznie 874 885,60 zł przeznaczając te kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii J – GHEL J, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii J – GHEL J w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii J – GHEL J. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii J – GHEL J w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent wykupił i umorzył 1.190 Obligacji Serii J – GHEL J o łącznej wartości nominalnej 1 190 000,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 90 989,75 zł na wykup Obligacji J – GHEL J środków pochodzących z emisji Obligacji Serii J – GHEL J, a pozostała część wykupu została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PG. Na dzień 31.03.2019 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii J – GHEL J wynosiła 26 470 000,00 zł.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii J – GHEL J została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2017 roku.

Na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 74 469,68 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii J – GHEL J, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii J – GHEL J, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria K - GHEL K 090718 emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent wydatkował łącznie 356 334,92 zł przeznaczając te kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii K – GHEL K 090718. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii K – GHEL K 090718 została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2017 roku.

Na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 50 165,08 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PA na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent wydatkował łącznie 6 170 340,83 zł przeznaczając te kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PA w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent wykupił i umorzył 72 Obligacji Serii PA o łącznej wartości nominalnej 720 000,00 zł. Na dzień 31.03.2017 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PA wynosiła 30 550 000,00 zł.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PA została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2017 roku.

Na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 1 844 080,13 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PA, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PB - emisja na łączną kwotę 120 360 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PB na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku, Emitent wydatkował łącznie 4 066 138,20 zł przeznaczając te kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PB w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent wykupił i umorzył 970 Obligacji Serii PB o łącznej wartości nominalnej 9 700 000,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 44 519,29 zł na wykup Obligacji Serii PB ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PB, a pozostała część wykupu została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PG. Na dzień 31.03.2017 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PB wynosiła 104 230 000,00 zł.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PB została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2017 roku.

Na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 335 000,00 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PB, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, z tytułu rozliczenia odsetek od obligacji oraz zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PC na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent wydatkował kwotę w wysokości 776 998,30 złotych przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent wykupił i umorzył 24 Obligacji Serii PC o łącznej wartości nominalnej 2 400 000,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 23 001,70 zł na wykup Obligacji Serii PC ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PC, a pozostała część wykupu została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PG. Na dzień 31.03.2017 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PB wynosiła 20 300 000,00 zł. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PC, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PC w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PC została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2017 roku.

Na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą w wysokości 195 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PC, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PC, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PD - emisja na łączną kwotę 37 780 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PD na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PD.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PD, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PD w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 2 325 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PD za dwa najbliższe okresy odsetkowe

Po uwzględnieniu zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego, na dzień 31.03.2017 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PD.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PD, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PE na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PE.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PE w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent wykupił i umorzył 291 Obligacji Serii PC o łącznej wartości nominalnej 2 910 000,00 zł. Wykup został w całości sfinansowany ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PG. Na dzień 31.03.2017 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PB wynosiła 26 990 000,00 zł.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 1 710 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PE za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 190 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PE, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PF - emisja na łączną kwotę 115 200 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PF na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 322 274,15 złotych przeznaczając te kwotę na koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PF, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PF w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PF. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PF w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 11 608 327,29 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PF.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł, za okres od 16.03.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PG na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 16.03.2017 roku (data emisji) do 31.03.2017 roku.

W okresie od 16.03.2017 roku do 31.03.2017 roku, Emitent wydatkował łącznie 26 660 342,92 zł przeznaczając te kwotę na (i) wykup części Obligacji Serii J, PB, PC, PE, (ii) koszty emisji i administracji oraz pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PG, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 4 553 903,20 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PG za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 116 639 753,88 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PG.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPA na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji obligacji Serii PPA.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPA w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po uwzględnieniu zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego, na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 1 019 513,21 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPA.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPB - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPB na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPB.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPB w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po uwzględnieniu zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego, na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 1 483 874,93 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPB.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPC - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPC na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPC.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPC w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po uwzględnieniu zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego, na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 902 155,63 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPC.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPD - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPD na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPD.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPD w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po uwzględnieniu zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego, na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 1 462 052,05 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPD.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPD na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku, Emitent wydatkował łącznie 1 835 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPE w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 3 208 716,61 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPE.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

17. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPF - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPF na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 861 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPF w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPF. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPF w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po uwzględnieniu zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego, na dzień 31.03.2017 roku Emitent dysponował kwotą 48 006, 53 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPF.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

18. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPG - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPG na dzień 31.03.2017 roku, za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku Emitent wydatkował 1 453 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPG w p

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »