Reklama

GHELAMCO (GHE): Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM,... - raport 5

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PF - emisja na łączną kwotę 115 200 000 zł za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PF na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 3 517 056,00 zł na wypłatę odsetek od Obligacji.

Reklama

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PF, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PF w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PF. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PF w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PF.

2. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PG na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji Serii PG.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PG, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 4 490 325,98 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PG za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji za dwa najbliższe okresy odsetkowe, na dzień 31.12.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PG.

3. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PH - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PH na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1 726 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na: (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup Obligacji Serii PPD, który nastąpił w dniu

04 listopada 2019 roku. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PH, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PH w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PH. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PH w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PH.

4. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PI - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PI na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 540 400,00 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PI, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PI w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PI. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PI w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PI.

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PJ - emisja na łączną kwotę 9 080 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PJ na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 247 611,60 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PJ, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PJ w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PJ. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PJ w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PJ.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PK - emisja na łączną kwotę 140 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PK na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 15 900 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (iii) wykup Obligacji Serii PPD, który nastąpił w dniu 04 listopada 2019 roku. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PK, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PK w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PK. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PK w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 4 439 400,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PK za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent dysponował kwotą 9 987 943,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PK.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PL - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PL na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent przeznaczył łączną kwotę w wysokości 27 153 298,92 zł na: (i) wykup Obligacji serii PPD, który nastąpił w dniu 04 listopada 2019 roku, (ii) wykup częściowy Obligacji serii PPE, który nastąpił w dniu 29 listopada 2019 roku oraz 09 grudnia 2019 roku oraz (iii) wykup częściowy Obligacji serii PPI, PH i PPK, który nastąpił w dniu 09 grudnia 2019 roku. Kwota, która została ostatecznie wydatkowana na powyżej wskazane wykupy wyniosła 25 074 658,22 zł. Nadwyżka w kwocie 2 078 640,70 zł zostanie zwrócona na rachunek bankowy serii PL. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PL, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PL w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PL. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PL w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 1 568 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PL za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent dysponował kwotą 280 419,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PL.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PM - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PM na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 16 000 831,06 zł, przeznaczając tę kwotę na: (i) wykup Obligacji serii PPD, który nastąpił w dniu 04 listopada 2019 roku, (ii) wykup częściowy Obligacji serii PPG, który nastąpił w dniu 29 listopada 2019 roku oraz w dniu 09 grudnia 2019 roku oraz (iii) wykup częściowy Obligacji serii PPJ, PF i PG, który nastąpił w dniu 09 grudnia 2019 roku. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PM, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PM w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PM. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PM w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 913 500,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PM za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent dysponował kwotą 3 099 335,46 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PM.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PN - emisja na łączną kwotę 24 756 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PN na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 3 600 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na wykup Obligacji serii PPD, który nastąpił w dniu 04 listopada 2019 roku. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PN, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PN w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PN. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PN w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 753 820,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PN za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent dysponował kwotą 4 383 029,44 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PN.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PO - emisja na łączną kwotę 85 000 000 zł, za okres od 19.12.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PO na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 19.12.2019 roku (data emisji) do 31.12.2019 roku.

W okresie od 19.12.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 480 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PO, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent dysponował kwotą 83 670 000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PO.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PP - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 30.12.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PP na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 30.12.2019 roku (data emisji) do 31.12.2019 roku.

W okresie od 30.12.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji serii PP.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PO, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent dysponował kwotą 34 847 203,80 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PP.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPD - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 6.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014), Emitent dokonał w dniu 04 listopada 2019 roku wykupu wszystkich 478 616 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście) sztuk Obligacji na okaziciela Serii PPD, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 47 861 600,00 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 21 384 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) sztuk obligacji serii PPD, o łącznej wartości nominalnej 2 138 400 zł (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych).

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPE na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji serii PPE.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPE w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 31.12.2019 roku Emitent dysponował kwotą 420 000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPE.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPF - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPF na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji serii PPF.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPF w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPF. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPF w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPF.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPG - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPG na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji serii PPG.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPG.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPH - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPH na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji serii PPH.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPH w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPH. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPH w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPH.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

17. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPI - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPI na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji serii PPI.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPI w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPI. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPI w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent dysponował kwotą 92,89 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPI.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

18. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPJ - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPJ na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 2 680 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na: (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup Obligacji Serii PPD, który nastąpił w dniu 04 listopada 2019 roku. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPJ w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPJ. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPJ w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na płatność odsetek od Obligacji oraz wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe, na dzień 31.12.2019 roku Emitent dysponował kwotą 50 000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPJ.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

19. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPK - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPK na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku Emitent wydatkował kwotę 725 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPK w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPK. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPK w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na płatność odsetek od Obligacji, na dzień 31.12.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPK.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

20. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPL - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPL na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku Emitent wydatkował kwotę 1 015 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPL w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPL. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPL w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na płatność odsetek od Obligacji, na dzień 31.12.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPL.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

21. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPM - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2018) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPM na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku Emitent wydatkował kwotę 2 500 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na wykup obligacji serii PPD, który nastąpił w dniu 04 listopada 2019 roku. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPM w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPM. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPM w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2019 roku Emitent dysponował kwotą 3 253 103,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPM.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

22. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPN - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2018) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPN na dzień 31.12.2019 roku, za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W okresie od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku Emitent wydatkował kwotę 500 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na wykup obligacji serii PPD, który nastąp

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »