LENTEX (LTX): LENTEX SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów** 118 631 117 081 28 391 27 297
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)** 14 932 18 156 3 574 4 233
Zysk/strata brutto ze sprzedaży** 29 261 34 986 7 003 8 157
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)** 9 916 13 468 2 373 3 140
Zysk (strata) brutto** 9 254 16 885 2 215 3 937
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 7 399 14 618 1 771 3 408
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 307 578 73 135
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 7 706 15 196 1 844 3 543
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 6 317 12 880 1 512 3 003
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 004 (6 663) 1 676 (1 553)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 576) 7 415 (1 095) 1 729
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 698) (5 048) (1 124) (1 177)
Przepływy pieniężne netto - razem (2 270) (4 296) (543) (1 002)
Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach48 858 35848 858 35848 858 35848 858 358
Zysk na jedną akcję***0,130,260,030,06
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach48 858 35848 858 35848 858 35848 858 358
Rozwodniony zysk na jedna akcję***0,130,260,030,06
2018-03-3131.12.2017*2018-03-3131.12.2017*
Aktywa razem 624 992 623 457 148 507 149 478
Zobowiązania 181 924 189 015 43 228 45 318
Zobowiązania długoterminowe 83 008 83 328 19 724 19 978
Zobowiązania krótkoterminowe 93 656 101 159 22 254 24 254
Kapitał własny 443 068 434 442 105 279 104 160
Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 760 4 803
Liczba akcji48 858 35848 858 35848 858 35848 858 358
Wartość księgowa na jedną akcję***9,078,892,152,13
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »