LENTEX (LTX): LENTEX SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 80 289 74 847 18 263 17 415
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)* 12 657 9 878 2 879 2 298
Zysk/strata brutto ze sprzedaży* 23 491 20 528 5 343 4 776
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)* 8 412 5 484 1 913 1 276
Zysk (strata) brutto* 10 762 5 381 2 448 1 252
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej* 8 531 4 251 1 940 989
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej* - 6 063 - 1 411
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 8 531 10 314 1 940 2 400
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 7 941 7 950 1 806 1 850
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 101) 10 422 (478) 2 425
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 556) 12 744 (809) 2 965
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 751) (10 283) (1 081) (2 393)
Przepływy pieniężne netto - razem (10 408) 12 883 (2 367) 2 998
Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach43 972 52348 858 35843 972 52348 858 358
Zysk na jedną akcję**0,180,160,040,04
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach43 972 52348 858 35843 972 52348 858 358
Rozwodniony zysk na jedna akcję**0,180,160,040,04
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem 509 197 500 183 111 855 117 455
Zobowiązania 132 496 134 709 29 105 31 633
Zobowiązania długoterminowe 57 924 58 896 12 724 13 830
Zobowiązania krótkoterminowe 74 572 75 813 16 381 17 803
Kapitał własny 376 701 365 474 82 750 85 822
Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 400 4 704
Liczba akcji43 972 52343 972 52343 972 52343 972 523
Wartość księgowa na jedną akcję**8,577,731,881,82
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »