Reklama

LENTEX (LTX): LENTEX SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**379 577254 49286 88461 198
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)**64 47148 97214 75711 776
Zysk/strata ze sprzedaży**117 48184 10926 89120 226
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)**50 95237 59711 6639 041
Zysk (strata) brutto**49 84839 54411 4109 509
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej40 60131 9839 2937 691
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej25 3267 2015 7971 732
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy65 92739 18415 0909 423
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej60 55534 85213 8618 381
Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej31 34952 4777 17612 619
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej44 932-7 04610 285-1 694
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 128-48 858-3 005-11 749
Przepływy pieniężne netto - razem63 153-3 42714 455-824
Średnioważona liczba akcji zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach54 287 06554 002 81154 287 06554 002 811
Zysk na jedną akcję***1,120,640,260,16
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach54 287 06554 002 81154 287 06554 002 811
Rozwodniony zysk na jedna akcję***1,120,640,260,16
30.09.201631.12.201530.09.201631.12.2015
Aktywa razem656 625662 723152 279155 514
Zobowiązania206 849233 35047 97154 758
Zobowiązania długoterminowe77 75972 34918 03316 977
Zobowiązania krótkoterminowe129 090161 00129 93737 780
Kapitał własny449 776429 373104 308100 756
Kapitał podstawowy22 25822 2585 1625 223
Liczba akcji54 287 06554 146 10654 287 06554 146 106
Wartość księgowa na jedną akcję***8,297,931,921,86
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »