Reklama

LENTEX (LTX): LENTEX SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2021 - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 306 389 281 403 67 213 63 351
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 58 885 53 850 12 918 12 123
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 91 096 85 900 19 984 19 338
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 45 817 41 004 10 051 9 231
Zysk (strata) brutto 44 337 42 939 9 726 9 667
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 36 033 33 762 7 905 7 601
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej - 574 - 129
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 36 033 34 336 7 905 7 730
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 29 599 30 204 6 493 6 800
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 575 47 796 6 707 10 760
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 420) (22 713) (3 821) (5 113)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 412) (60 469) (529) (13 613)
Przepływy pieniężne netto - razem 10 743 (35 386) 2 357 (7 966)
Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach43 972 52343 972 52343 972 52343 972 523
Zysk na jedną akcję*0,670,690,150,15
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach43 972 52343 972 52343 972 52343 972 523
Rozwodniony zysk na jedna akcję*0,670,690,150,15
30.09.2021 31.12.202030.09.202131.12.2020
Aktywa razem 534 870 486 570 115 450 105 437
Zobowiązania 150 093 126 134 32 397 27 332
Zobowiązania długoterminowe 45 129 47 987 9 741 10 399
Zobowiązania krótkoterminowe 104 964 78 147 22 656 16 934
Kapitał własny 384 777 360 436 83 053 78 104
Kapitał podstawowy 19 030 19 030 4 108 4 124
Liczba akcji43 972 52343 972 52343 972 52343 972 523
Wartość księgowa na jedną akcję*8,758,201,891,78
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »