Reklama

PROTEKTOR (PRT): LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody ze sprzedaży81 357 78 170 19 265 18 635
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży30 642 29 416 7 256 7 012
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 956 6 868 2 121 1 637
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 401 6 227 1 989 1 484
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej4 417 7 388 1 046 1 761
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego4 473 7 498 1 059 1 787
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 843 (3 978)910 (948)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(1 224)(8 828)(290)(2 105)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej352 3 208 83 765
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów2 971 (9 598)703 (2 288)
Średni kurs PLN / EUR4,2231 4,1948
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.201331.12.201230.09.201331.12.2012
Aktywa razem87 065 81 638 20 650 19 969
Aktywa trwałe19 893 20 454 4 718 5 003
Aktywa obrotowe67 172 61 184 15 932 14 966
Zobowiązania razem27 242 26 452 6 461 6 470
Zobowiązania długoterminowe8 861 4 158 2 102 1 017
Zobowiązania krótkoterminowe18 381 22 294 4 360 5 453
Kapitał własny59 823 55 186 14 189 13 499
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego58 981 54 032 13 989 13 217
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 270 2 341
Średnia ważona liczba akcji19 022 19 022 19 022 19 022
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)0,24 0,39 0,06 0,10
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)0,24 0,39 0,06 0,10
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,2163 4,0882
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego30.09.201330.09.201230.09.201330.09.2012
Przychody ze sprzedaży9 716 8 851 2 301 2 110
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 150 1 239 509 295
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(771)(2 219)(183)(529)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(903)(2 764)(214)(659)
Zysk (strata) netto (879)(2 577)(208)(614)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 037)(5 234)(246)(1 248)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej23 1 385 5 330
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 379 459 563 109
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 365 (3 390)322 (809)
Średni kurs PLN / EUR4,2231 4,1948
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej30.09.201331.12.201230.09.201331.12.2012
Aktywa razem51 154 48 674 12 132 11 906
Aktywa trwałe25 469 25 755 6 041 6 300
Aktywa obrotowe25 685 22 919 6 092 5 606
Zobowiązania razem13 609 10 250 3 228 2 507
Zobowiązania długoterminowe7 128 2 028 1 691 496
Zobowiązania krótkoterminowe6 481 8 222 1 537 2 011
Kapitał własny37 545 38 424 8 905 9 399
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 270 2 341
Średnia ważona liczba akcji19 022 19 022 19 022 19 022
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,05)(0,14)(0,01)(0,03)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,05)(0,14)(0,01)(0,03)
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,2163 4,0882
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »