Reklama

06MAGNA (06N): MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży3402708163
Zysk/Strata* brutto-236-532-56 -124
Zysk/Strata* netto ogólem -192-430-46-100
Całkowity dochód netto -192-430-46-100
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -94-340-22-79
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne 1171872844
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej--18143-433
Przepływy pieniężne netto, razem 5-101-2
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)*-0,01-0,030,00-0,01
31.03.201831.12.201731,03.201831.12.2017
Aktywa razem23 20623 2425 5145 572
Zobowiązania razem1 7731 617421388
Zobowiązania długoterminowe 0000
Zobowiązania krótkoterminowe 1 773 1 617421388
Kapitał własny 21 43321 6255 093 5 185
Kapitał akcyjny 13 92213 9223 3083 338
Liczba akcji (w sztukach)13 921 97513 921 97513 921 97513 921 975
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 97513 921 97513 921 97513 921 975
Wartość księgowa na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)**1,541,550,370,37
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży1 714 13741032
Zysk/Strata* z działalności operacyjnej -120--423--29-99
Zysk/Strata* brutto 156-501 37--117
Zysl/Strata* netto z działalności kontynuowanej182-39944--93
Zysk/Strata* netto ogółem 182-39944--93
Zysk/Strata* netto dla aakcjonariuszy 182 -39944--93
Całkowity dochód netto 182-39944--93
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 182-39944-93
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -266-272-64-63
Przepływy pienieżne netto z działalności inwestycyjnej 30303771
Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej 318-4676-11
Przepływy pieniężne netto, razem82-15203
Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)**0,01-0,030,00-0,01
31.03.201831.12.201731.03.201831.12.2017
Aktywa razem33 80233 4958 0328 031
Zobowiązania razem7 8957 7821 8761 866
Zobowiązania długoterminowe 2 4932 020592484
Zobowiązania krótkoterminowe 5 4025 7621 2841 381
Kapitał własny 25 58225 3886 0796 087
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki25 58225 3886 0796 087
Kapitał akcyjny 13 92213 9223 3083 338
Liczba akcji 13 921 97513 921 97513 921 97513 921 975
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 97513 921 97513 921 97513 921 975
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLn/EUR)**1,841,820,440,44
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »