Reklama

PEKAES (PEK): Materiały i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA zwołane na dzień 9 października 2012 roku - raport 43

Raport bieżący nr 43/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu materiały oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA zwołanego na dzień 9 października 2012 roku, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr [___]/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 9 października 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią/a ".... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr [___]/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 9 października 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

Projekt uchwały do pkt 5) porządku obrad:

Uchwała Nr [___]/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 9 października 2012 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej PEKAES SA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać """.. do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Rady.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..""....

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym """."..

Łączna liczba ważnych głosów ""....."....

w tym:

Liczba głosów "za" """.."..

Liczba głosów "przeciw" """...."..

Liczba głosów "wstrzymujących się" "....""".

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwały do punktu 5) porządku obrad:

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki uzasadnione jest koniecznością uzupełnienia składu Rady w związku z rezygnacją Pana Roberta Końskiego.

***

Uchwała Nr 32/2012

Rady Nadzorczej PEKAES SA

z dnia 10 września 2012 roku

podjęta w trybie określonym w § 30 ust. 4 Statutu PEKAES SA

w sprawie: zaopiniowania porządku obrad, projektów uchwał wraz z uzasadnieniem oraz materiałów w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA.

§ 1.

Działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, niniejszym pozytywnie opiniuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Nadto Rada Nadzorcza niniejszym pozytywnie opiniuje objęte w/w proponowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz pozostałe materiały przedkładane Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 3.

Niniejsza Uchwała została podjęta w trybie określonym w § 30 ust. 4 Statutu Spółki.
Maciej Bachman - Członek Zarządu
Arkadiusz Filipowski - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | PEKAES SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »