PEKAES (PEK): Materiały i projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA zwołane na dzień 15 maja 2014 roku – korekta - raport 5

Raport bieżący nr 5/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 5/2014 z materiałami i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA zwołane na dzień 15 maja 2014 roku.

W treści raportu bieżącego nr 5/2014 został zamieszczony projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad zawierający w treści porządku obrad dwa punkty tj. punkt 11 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz punkt 12 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, które to punkty nie zostały wymienione w porządku obrad wskazanym w raporcie bieżącym nr 4/2014 dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo w treści raportu bieżącego nr 5/2014 zostały zamieszczone projekty uchwał dotyczące zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z załącznikiem.

Reklama

Niniejsza korekta ma na celu usunięcie wątpliwości dotyczących porządku obrad oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 15 maja 2014 roku.

W treści raportu bieżącego nr 5/2014 było:

"Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego:

a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,

b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 rok,

c) działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,

b) podziału zysku Spółki za 2013 rok,

c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok,

d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Winno być:

"Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego:

a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,

b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 rok,

c) działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,

b) podziału zysku Spółki za 2013 rok,

c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok,

d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Dodatkowo z treści raportu bieżącego nr 5/2014 wykreśla się następujący fragment oraz w całości Załącznik nr 6 – Tekst jednolity STATUTU PEKAES SA:

"Projekt uchwały do pkt. 11) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wprowadza do Statutu Spółki zmiany polegające na dodaniu w § 43 nowego ust. 4 w następującym brzmieniu:

"Zarząd – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały – uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Projekt uchwały do pkt 12) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), mając na uwadze zmiany wprowadzone uchwałą Nr [___]/2014, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik – tekst jednolity Statutu Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….”

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 5/2014 pozostaje bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-28Arkadiusz FilipowskiCzłonek Zarządu
2014-04-28Jarosław SidorowiczCzłonek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »