Reklama

MEDIACAP (MCP): MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży79 60081 61017 92018 976
Zysk (strata) na działalności operacyjnej7161 599161372
Zysk (strata) brutto82328418566
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej540(186)122(43)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(1 594)48(359)11
Zysk (strata) netto(1 054)(138)(237)(32)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej(771)(896)(174)(208)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 44710 6903262 486
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 135)(12 820)(481)(2 981)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 5563 439351800
Przepływy pieniężne netto, razem8681 309196304
Średnia ważona liczba akcji18 594 62518 419 36818 594 62518 419 368
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji18 594 62518 419 36818 594 62518 419 368
Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej(0,04)(0,05)(0,01)(0,01)
30.09.202031.12.2019 (przekształcone)30.09.202031.12.2019 (przekształcone)
Aktywa obrotowe30 41642 6436 71910 014
Aktywa trwałe37 36339 2548 2549 218
Aktywa razem67 89382 41014 99819 352
Zobowiązania krótkoterminowe31 12744 4386 87610 435
Zobowiązania długoterminowe16 89916 5933 7333 896
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej13 65914 1473 0173 322
Udziały niekontrolujące5 6316 5171 2441 530
Średnia ważona iczba akcji18 594 62518 419 36818 594 62518 419 368
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji18 594 62518 419 36818 594 62518 419 368
Wartość księgowa dla Jednostki Dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR)0,730,770,160,18
Rozwodniona wartość księgowa dla Jednostki Dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR)0,730,770,160,18
WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży7 1149 2111 6022 142
Koszty działalności operacyjnej7 45310 0741 6782 342
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(221)(731)(50)(170)
Zysk (strata) brutto1 043(8)235(2)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 121(87)252(20)
Zysk (strata) netto ogółem1 121(87)252(20)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 390)1 384(313)322
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 118(3 580)252(832)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(497)2 383(112)554
Przepływy pieniężne netto, razem(769)187(173)43
Średnia ważona liczba akcji 18 594 62518 419 36818 594 62518 419 368
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 594 62518 419 36818 594 62518 419 368
Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,06)0,00(0,01)0,00
30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa trwałe34 85235 4747 6998 330
Aktywa obrotowe5 8779 5001 2982 231
Aktywa razem40 72944 9738 99710 561
Zobowiązania długoterminowe 10 0349 7582 2172 291
Zobowiązania krótkoterminowe 10 19416 6782 2523 917
Kapitał własny20 50018 5374 5294 353
Liczba akcji 18 594 62518 419 36818 594 62518 419 368
Rozwodniona liczba akcji18 594 62518 419 36818 594 62518 419 368
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)1,101,010,240,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)1,101,010,240,24
Zastosowane kursy walut (EUR)Okres sprawozdawczy 01.01.-30.09.2020Okres porównywalny 01.01 - 31.12.2019Okres porównywalny 01.01 - 30.09.2019
Średni kurs na koniec okresu4,52684,25854,3736
Średni kurs okresu4,44204,29924,3006
Najwyższy średni kurs w okresie4,60444,24064,2406
Najniższy średni kurs w okresie4,22794,38914,3891
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »