Reklama

MIDAS (MDS): MIDAS SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY MIDASxxxx
Dane w pozycjach I.-IX. prezentowane są za okres 9 miesięcy zakończony dnia: 2014-09-302013-09-302014-09-302013-09-30
Przychody ze sprzedaży 253 325 148 972 60 599 35 275
Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej (177 018) (151 706) (42 345) (35 923)
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem (225 184) (160 146) (53 867) (37 921)
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadająca na akcjonariuszy Emitenta (221 056) (141 291) (52 880) (33 457)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (19 801) (162 977) (4 737) (38 592)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (66 883) (83 078) (15 999) (19 672)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 662 230 067 13 794 54 478
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 1 479 666 750 1 479 664 900 1 479 666 750 1 479 664 900
Podstawowa strata z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN) (0,15) (0,10) (0,04) (0,02)
Dane w pozycjach X.-XV. prezentowane są według stanu na dzień: 2014-09-302013-12-312014-09-302013-12-31
Aktywa razem 1 448 143 1 482 769 346 819 357 535
Zobowiązania razem 906 073 719 643 216 997 173 525
Zobowiązania długoterminowe 594 398 482 565 142 354 116 359
Zobowiązania krótkoterminowe 311 675 237 078 74 644 57 166
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Emitenta 542 070 763 126 129 822 184 010
Kapitał zakładowy 147 967 147 967 35 437 35 679
WYBRANE DANE FINANSOWE MIDAS S.A.xxxx
Dane w pozycjach XVI.-XXIV. prezentowane są za okres 9 miesięcy zakończony dnia: 2014-09-302013-09-302014-09-302013-09-30
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 68 676 12 737 16 428 3 016
Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej 8 333 (2 576) 1 993 (610)
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem 8 805 1 282 2 106 304
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadająca na akcjonariuszy Spółki 8 805 1 282 2 106 304
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (53 757) (203 978) (12 860) (48 300)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 (142) 4 (34)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 780) 171 177 (1 143) 40 533
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 1 479 666 750 1 479 663 960 1 479 666 750 1 479 663 960
Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,0060 0,0009 0,00142 0,0002
Dane w pozycjach XXV.-XXX. prezentowane są według stanu na dzień:2014-09-302013-12-312014-09-302013-12-31
Aktywa razem 1 650 283 1 525 742 395 230 367 897
Zobowiązania razem 429 756 313 722 102 923 75 647
Zobowiązania długoterminowe 426 222 313 123 102 077 75 502
Zobowiązania krótkoterminowe 3 534 599 846 144
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 1 220 527 1 212 020 292 307 292 250
Kapitał zakładowy 147 967 147 967 35 437 35 679
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »