MLPGROUP (MLG): MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
Przychody 24 137 23 289 5 761 5 580
Pozostałe przychody operacyjne 17 440 4 105
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 1 210 16 025 289 3 839
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (9 990) (10 043) (2 385) (2 406)
Zysk na działalności operacyjnej 14 374 29 423 3 431 7 049
Zysk przed opodatkowaniem 6 856 16 725 1 637 4 007
Zysk netto z działalności kontynuowanej 872 12 489 208 2 992
Całkowite dochody ogółem (1 473) 13 205 (352) 3 164
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 872 12 489 208 2 992
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,05 0,83 0,01 0,20
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 14 602 20 078 3 485 4 810
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (22 656) (27 649) (5 408) (6 624)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (4 709) 38 011 (1 124) 9 107
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (12 763) 30 440 (3 046) 7 293
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:31 marca 201431 grudnia 201331 marca 201431 grudnia 2013
Aktywa trwałe 961 333 943 817 230 464 227 579
Aktywa obrotowe 151 803 151 578 36 392 36 549
Aktywa razem 1 113 136 1 095 395 266 856 264 128
Zobowiązania długoterminowe 487 309 475 678 116 824 114 698
Zobowiązania krótkoterminowe 118 433 110 850 28 393 26 729
Kapitał własny, w tym: 507 394 508 867 121 639 122 701
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 086 1 092
Pasywa razem 1 113 136 1 095 395 266 856 264 128
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej28,0128,096,726,77
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca:2014201320142013
Przychody 1 908 2 227 455 534
Pozostałe przychody operacyjne 86 - 21 -
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (1 192) (1 240) (285) (297)
Zysk na działalności operacyjnej 718 872 171 209
Zysk przed opodatkowaniem 970 23 156 232 5 548
Zysk netto z działalności kontynuowanej (3 251) 22 901 (776) 5 487
Całkowite dochody ogółem (3 251) 22 901 (776) 5 487
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (3 251) 22 901 (776) 5 487
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (0,18) 1,52 (0,04) 0,36
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (867) 21 839 (207) 5 233
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (14 729) (21 995) (3 516) (5 270)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 099 - 501 -
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (13 497) (156) (3 222) (37)
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:31 marca 201431 grudnia 201331 marca 201431 grudnia 2013
Aktywa trwałe 130 203 129 018 31 214 31 110
Aktywa obrotowe 95 637 97 824 22 927 23 588
Aktywa razem 225 840 226 842 54 141 54 698
Zobowiązania krótkoterminowe 43 282 41 033 10 376 9 895
Kapitał własny, w tym: 182 558 185 809 43 765 44 803
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 086 1 092
Pasywa razem 225 840 226 842 54 141 54 698
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej10,0810,262,422,47
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »