Reklama

MLPGROUP (MLG): MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody 75 334 68 974 18 021 16 333
Pozostałe przychody operacyjne 110 50 784 26 12 026
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 32 309 29 013 7 729 6 870
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (29 277) (26 649) (7 004) (6 310)
Zysk na działalności operacyjnej 77 168 121 160 18 460 28 691
Zysk przed opodatkowaniem 58 999 58 520 14 114 13 857
Zysk netto z działalności kontynuowanej 41 578 55 015 9 946 13 027
Całkowite dochody ogółem 37 847 61 925 9 054 14 664
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 41 578 55 015 9 946 13 027
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2,30 3,64 0,55 0,86
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 49 783 39 341 11 909 9 316
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (53 415) (48 098) (12 778) (11 390)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (2 324) 24 925 (556) 5 902
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (5 956) 16 168 (1 425) 3 828
w tys. zł w tys. zł w tys. EURw tys. EUR
na dzień:30 września 201431 grudnia 201330 września 201431 grudnia 2013
Aktywa trwałe 1 023 091 943 817 245 022 227 579
Aktywa obrotowe 178 973 151 578 42 863 36 549
Aktywa razem 1 202 064 1 095 395 287 885 264 128
Zobowiązania długoterminowe 527 373 475 678 126 301 114 698
Zobowiązania krótkoterminowe 127 977 110 850 30 650 26 729
Kapitał własny, w tym: 546 714 508 867 130 934 122 701
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 085 1 092
Pasywa razem 1 202 064 1 095 395 287 885 264 128
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej30,1828,097,236,77
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw tys. zł w tys. zł w tys. EURw tys. EUR
za okres 9 miesięcy zakończony 30 września:2014201320142013
Przychody 6 140 5 629 1 469 1 333
Pozostałe przychody operacyjne 196 119 47 28
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (4 058) (4 060) (971) (961)
Zysk na działalności operacyjnej 2 045 796 489 188
Zysk przed opodatkowaniem 3 393 (15 140) 812 (3 585)
Zysk netto z działalności kontynuowanej (1 304) (8 238) (312) (1 951)
Całkowite dochody ogółem (1 304) (8 238) (312) (1 951)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (1 304) (8 238) (312) (1 951)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (0,07) (0,55) (0,02) (0,13)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (1 266) 731 (303) 174
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (39 307) (36) (9 403) (9)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 099 - 502 -
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (38 474) 695 (9 204) 164
w tys. zł w tys. zł w tys. EURw tys. EUR
na dzień:30 września 201431 grudnia 201330 września 201431 grudnia 2013
Aktywa trwałe 130 189 129 018 31 179 31 110
Aktywa obrotowe 98 031 97 824 23 478 23 588
Aktywa razem 228 220 226 842 54 657 54 698
Zobowiązania krótkoterminowe 43 715 41 033 10 469 9 895
Kapitał własny, w tym: 184 505 185 809 44 188 44 803
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 085 1 092
Pasywa razem 228 220 226 842 54 657 54 698
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej10,1910,262,442,47
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »