Reklama

MLPGROUP (MLG): MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody 22 975 28 103 5 274 6 774
Pozostałe przychody operacyjne 337 228 77 55
Strata z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych (695) (36 013) (160) (8 680)
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (11 175) (9 941) (2 565) (2 396)
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej 11 311 (17 660) 2 597 (4 257)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 10 060 (4 053) 2 310 (977)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 3 945 154 906 37
Całkowite dochody ogółem 4 430 (66) 1 017 (16)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 3 945 154 906 37
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,22 0,01 0,05 -
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (5 673) 14 486 (1 302) 3 492
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (18 631) (21 303) (4 277) (5 135)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (10) 13 929 (2) 3 357
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (24 314) 7 112 (5 581) 1 714
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:31 marca 201631 grudnia 201531 marca 201631 grudnia 2015
Aktywa trwałe 943 144 934 348 220 960 219 253
Aktywa obrotowe 166 968 191 821 39 117 45 013
Aktywa razem 1 110 112 1 126 169 260 077 264 266
Zobowiązania długoterminowe 409 707 403 689 95 986 94 729
Zobowiązania krótkoterminowe 48 607 75 112 11 388 17 626
Kapitał własny, w tym: 651 798 647 368 152 703 151 911
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 061 1 063
Pasywa razem 1 110 112 1 126 169 260 077 264 266
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej35,9835,748,438,39
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
1 kwartał narastająco2016201520162015
Przychody 1 932 2 010 444 484
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (1 423) (1 276) (327) (308)
Zysk/strata na działalności operacyjnej 509 925 117 223
Zysk przed opodatkowaniem 1 117 2 233 256 538
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej 910 5 023 209 1 211
Całkowite dochody ogółem 910 5 023 209 1 211
Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 910 5 023 209 1 211
Zysk/strata netto i rozwodniony zysk/strata netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,05 0,28 0,01 0,07
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 237 (2 284) 54 (551)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (214) (472) (49) (114)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 10 000 7 055 2 296 1 700
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 10 023 4 299 2 301 1 036
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:31 marca 201631 grudnia 201531 marca 201631 grudnia 2015
Aktywa trwałe 213 914 210 954 50 116 49 502
Aktywa obrotowe 40 420 32 016 9 470 7 513
Aktywa razem 254 334 242 970 59 586 57 015
Zobowiązania długoterminowe 60 282 40 285 14 124 9 453
Zobowiązania krótkoterminowe 4 222 13 765 989 3 230
Kapitał własny, w tym: 189 830 188 920 44 473 44 332
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 061 1 063
Pasywa razem 254 334 242 970 59 586 57 015
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej10,4810,432,462,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »