MLPGROUP (MLG): MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody 72 190 67 038 16 959 15 345
Pozostałe przychody operacyjne 653 1 879 153 430
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 16 736 8 163 3 932 1 868
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (36 583) (33 212) (8 594) (7 602)
Zysk) na działalności operacyjnej 49 454 41 821 11 618 9 573
Zysk przed opodatkowaniem 43 666 32 606 10 258 7 463
Zysk netto z działalności kontynuowanej 36 584 22 666 8 595 5 188
Całkowite dochody ogółem 39 875 24 936 9 368 5 708
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 36 584 22 666 8 595 5 188
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2,02 1,25 0,47 0,29
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 42 722 17 716 10 037 4 055
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (114 750) (31 888) (26 958) (7 299)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 90 109 (20 282) 21 169 (4 642)
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 18 081 (34 454) 4 248 (7 886)
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:30 września 201731 grudnia 201630 września 201731 grudnia 2016
Aktywa trwałe 1 212 755 1 042 700 281 440 235 692
Aktywa obrotowe 131 391 135 281 30 492 30 579
Aktywa razem 1 344 146 1 177 981 311 932 266 271
Zobowiązania długoterminowe 533 530 435 140 123 815 98 359
Zobowiązania krótkoterminowe 95 015 67 115 22 050 15 171
Kapitał własny, w tym: 715 601 675 726 166 067 152 741
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 051 1 024
Pasywa razem 1 344 146 1 177 981 311 932 266 271
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej39,5137,319,178,43
***
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
3 kwartały narastająco2017201620172016
Przychody 6 099 6 139 1 433 1 405
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (5 204) (5 062) (1 223) (1 159)
Zysk na działalności operacyjnej 893 1 665 210 381
Zysk przed opodatkowaniem 783 2 759 184 632
Zysk netto z działalności kontynuowanej 510 2 186 120 500
Całkowite dochody ogółem 510 2 186 120 500
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 510 2 186 120 500
Zysk netto i rozwodniony zysk/strata netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,03 0,12 0,01 0,03
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 692 39 163 9
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (48 005) 25 158 (11 278) 5 759
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 87 061 (31 661) 20 453 (7 247)
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 39 748 (6 464) 9 338 (1 480)
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:30 września 201731 grudnia 201630 września 201731 grudnia 2016
Aktywa trwałe 259 223 208 730 60 157 47 181
Aktywa obrotowe 44 520 6 430 10 332 1 453
Aktywa razem 303 743 215 160 70 489 48 634
Zobowiązania długoterminowe 152 654 64 096 35 427 14 488
Zobowiązania krótkoterminowe 2 900 3 385 673 765
Kapitał własny, w tym: 148 189 147 679 34 390 33 381
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 051 1 024
Pasywa razem 303 743 215 160 70 490 48 634
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej8,188,151,901,84
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »