Reklama

MOSTALZAB (MSZ): MOSTOSTAL ZABRZE SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 167 155172 06338 37441 472
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów155 060158 00135 59838 083
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 0645 0997031 229
Udział w zyskach (stratach) inwestycji wycenianych metodą praw własności - - - -
Zysk (strata) brutto1 6313 389374817
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej1 0822 067248498
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto1 0822 067248498
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące1592313756
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej9231 836212443
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,010,010,000,00
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,010,010,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,010,010,000,00
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,010,010,000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(4 301)(12 201)(987)(2 941)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej383(1 584)88(382)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 969)14 020(1 600)3 379
Przepływy pieniężne netto, razem(10 887)235(2 499)57
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu31 69042 1557 42410 309
Stan na dzień :31.03.2016 r.31.12.2015 r. 31.03.2016 r.31.12.2015 r.
Aktywa524 286541 109122 830126 976
Zobowiązania długoterminowe52 17051 82712 22212 162
Zobowiązania krótkoterminowe205 878223 95348 23352 553
Kapitał własny, w tym:266 238265 29062 37462 253
- Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki254 601253 66259 64859 524
- Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące11 63711 6282 7262 729
Kapitał podstawowy149 131149 13134 93834 995
Liczba akcji (w szt.)149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,711,700,400,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,711,700,400,40
Jednostkowe wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 50 13850 40511 51012 149
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów46 11646 68910 58711 253
Zysk (strata) na działalności operacyjnej86638919994
Zysk (strata) brutto4 4436971 020168
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej3 954457908110
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto3 954457908110
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,030,000,010,00
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,030,000,010,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,030,000,010,00
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,030,000,010,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 641(564)1 295(136)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 837)25(1 340)6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej583 58813865
Przepływy pieniężne netto, razem(138)3 049(32)735
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu11 31521 4012 6515 234
Stan na dzień :31.03.2016 r.31.12.2015 r. 31.03.2016 r.31.12.2015 r.
Aktywa278 496281 53165 24666 064
Zobowiązania długoterminowe19 23119 9804 5054 688
Zobowiązania krótkoterminowe75 97582 21517 79919 293
Kapitał własny183 290179 33642 94142 083
Kapitał akcyjny149 131149 13134 93834 995
Liczba akcji (w szt.)149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,231,200,290,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,231,200,290,28
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »