MOSTALZAB (MSZ): MOSTOSTAL ZABRZE SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 447 646443 268103 896104 213
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów397 645389 19192 29191 499
Zysk (strata) na działalności operacyjnej16 04318 1483 7234 267
Udział w zyskach (stratach) inwestycji wycenianych metodą praw własności - - - -
Zysk (strata) brutto11 05813 3752 5673 144
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej7 0029 3711 6252 203
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto7 0029 3711 6252 203
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące291706816
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej6 7119 3011 5582 187
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,090,060,020,01
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,090,060,020,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,090,060,020,01
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,090,060,020,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej357(28 517)83(6 704)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5119 605124 609
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 683(3 780)1 087(889)
Przepływy pieniężne netto, razem5 091(12 692)1 182(2 984)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu19 42513 6174 4413 188
Stan na dzień:30-09-201931-12-201830-09-201931-12-2018
Aktywa430 175373 36298 35786 828
Zobowiązania długoterminowe42 71041 1769 7659 576
Zobowiązania krótkoterminowe222 921174 15250 97040 500
Kapitał własny, w tym:164 544158 03437 62236 752
- Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki162 792156 04937 22236 290
- Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące1 7521 985401462
Kapitał podstawowy149 131149 13134 09834 682
Liczba akcji (w szt.)74 565 269149 130 53874 565 269149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)2,181,050,500,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)2,181,050,500,24
Jednostkowe wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 30 219144 3537 01433 938
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów24 837126 9265 76529 841
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(4 442)2 186(1 031)514
Zysk (strata) brutto18 6165 8664 3211 379
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej18 2504 2404 236997
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto18 2504 2404 236997
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,240,030,060,01
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,240,030,060,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,240,030,060,01
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,240,030,060,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(11 853)(31 787)(2 751)(7 473)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej18 69112 8974 3383 032
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(9 757)17 620(2 265)4 142
Przepływy pieniężne netto, razem(2 919)(1 270)(677)(299)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu4923 735112874
Stan na dzień:30-09-201931-12-201830-09-201931-12-2018
Aktywa181 899199 53841 59046 404
Zobowiązania długoterminowe23 79146 0405 44010 707
Zobowiązania krótkoterminowe55 29868 93812 64416 032
Kapitał własny102 81084 56023 50719 665
Kapitał akcyjny149 131149 13134 09834 682
Liczba akcji (w szt.)74 565 269149 130 53874 565 269149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,380,570,320,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,380,570,320,13
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »