Reklama

BSCDRUK (BSC): Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki; zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 21/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 27 kwietnia 2012 r. otrzymał od Anny Schwark, będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z treścią wspomnianego zawiadomienia, na podstawie dwóch umów: 1) umowy dotyczącej podziału akcji po zlikwidowanej spółce BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz spółka jawna z siedzibą w Poznaniu ("BSC Invest"), zawartej dnia 24 kwietnia 2012 r. w Poznaniu; oraz 2) umowy o częściowy dział spadku po Marianie Schwark, zawartej dnia 24 kwietnia 2012 r. w Poznaniu, Anna Schwark (Członek Rady Nadzorczej Spółki) nabyła nieodpłatnie, tj. stosownie do art. 82 Kodeksu spółek handlowych, przepisów o dziedziczeniu ustawowym i umownym dziale spadku, na wyłączną własność:

- w odniesieniu do umowy, o której mowa w punkcie 1) powyżej - po BSC Invest i w wyniku dokonania częściowego działu spadku z Panią Violettą Schwark: 158.647 akcji Spółki.

- w odniesieniu do umowy, o której mowa w punkcie 2) powyżej, w wyniku dokonania częściowego działu spadku z Panią Violettą Schwark: 125.000 akcji Spółki.

Tym samym łącznie, na podstawie umów wskazanych powyżej Anna Schwark nabyła na wyłączną własność 283.647 akcji Spółki, stanowiących 2,8921% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 283.647 głosów, stanowiących 2,8921% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed zawarciem umów, o których mowa powyżej Anna Schwark nie posiadała na wyłączną własność akcji Spółki, a posiadała jedynie 500.000 akcji Spółki na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych z Violettą Schwark (posiadając udział 1/4 we współwłasności tych akcji), stanowiących 5,0981 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 500.000 głosów, stanowiących 5,0981% w ogólnej liczbie głosów oraz posiadała, na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych (z udziałem Âź), łącznie z Violettą Schwark, prawo do udziału w podziale majątku BSC Invest (w stosunku 1/3) będącej w posiadaniu 1.903.758 akcji Spółki, stanowiących 19,4112 % akcji udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 1.903.758 głosów, stanowiących 19,4112 % w ogólnej liczbie głosów. Tym samym wskutek transakcji, o których mowa powyżej posiadany przez Annę Schwark udział głosów w Spółce uległ zmianie i wynosi obecnie 2,8921%.

W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej Anna Schwark poinformowała również, że aktualnie nie posiada zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, ale zmiany tego zamiaru nie wyklucza.

Anna Schwark poinformowała jednocześnie, że brak jest podmiotów zależnych od niej, posiadających akcje Spółki, jak również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. osób trzecich, z którymi Anna Schwark zawarłaby umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.
Andrzej Baranowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Emitent | członek rady nadzorczej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »