Reklama

TERMOREX (TRR): Nabycie akcji CKTiS S.A. na podstawie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie ("Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 24 stycznia 2018r. Spółka zawarła z trzema osobami fizycznymi ("Zbywcy”) umowy sprzedaży akcji ("Umowa”), na podstawie których Spółka kupiła od tych osób łącznie 26 277 akcji zwykłych imiennych spółki CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, nr KRS: 0000455894 ("CKTiS”), o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 262 770 zł, stanowiących 18,016% w kapitale zakładowym CKTiS, uprawniających do 26 277 głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS stanowiących 18,016% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS ("Akcje”), za łączną cenę 525 540,00 zł. Na podstawie Umowy w ww. dniu jej zawarcia Spółka nabyła Akcje. Wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych Spółki wynosi: 525 540,00 zł.

Reklama

Ww. Umowa została zawarta z podmiotami nie powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Po sprzedaży Akcji na rzecz Spółki Zbywcy posiadają łącznie

63 723 akcji zwykłych imiennych CKTiS, o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiących 43,691% w kapitale zakładowym CKTiS, uprawniających do 63 723 głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS stanowiących 43,691% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS.

Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki własne Spółki. Przed nabyciem Akcji na podstawie Umowy Spółka posiadała 48 132 akcje CKTiS na podstawie których przysługiwały jej 48 132 głosy na walnym zgromadzeniu CKTiS, a co za tym udział Spółki w kapitale zakładowym CKTiS i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS wynosił 33,001%. Po nabyciu Akcji na podstawie Umowy Spółka posiada 74 409 Akcji stanowiących 51,017% w kapitale zakładowym CKTiS, uprawniających do 74 409 głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS stanowiących 51,017% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS.

Przy zawarciu Umowy Spółkę reprezentował Prezes Zarządu Termo-Rex SA. W ramach Umowy, każdy ze Zbywców oświadczył, że jest właścicielem określonej liczby Akcji, Akcje te stanowią jego wyłączną własność, są wolne od wad prawnych i nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich. Każdy ze Zbywców oświadczył także, że nie zawarł i zobowiązuje się nie zawierać innej umowy, której przedmiotem byłyby sprzedawane przez niego w ramach Umowy Akcje, a która uniemożliwiałaby lub utrudniałaby wykonanie Umowy, przy czym zobowiązanie to wygasa w przypadku odstąpienia przez Zbywców od Umowy.

Zgodnie z postanowieniami Umowy z chwilą podpisania umowy i zapłatą przez nabywcę umówionej ceny Zbywcy zobowiązani są wydać dokumenty Akcji nabywcy. Zbywcy zastrzegli własność Akcji do momentu uiszczenia przez Spółkę ceny sprzedaży. Wykonanie Umowy w zakresie zapłaty ceny sprzedaży Akcji i wydania Akcji Spółce, zgodnie z ww. postanowieniami Umowy, nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą umowę jest fakt, że 51,017% kapitałów własnych CKTiS SA stanowi dla Spółki Termo-Rex SA znaczące aktywa.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-24Barbara KrakwskaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »