Reklama

B3SYSTEM (B3S): Nabycie akcji spółki B3System S.A. przez Croswell Investments Sp. z o.o., podmiot zależny od Sandyoasis Management Limited.

Raport bieżący nr 56/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki B3System S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 06 listopada 2012r. zawiadomienia od spółki Sandyoasis Management Limited [Sandyoasis] oraz Croswell Investments Sp. z o.o. [Croswell], dotyczącego zawarcia przez Croswell w dniu

26 października 2012r. transakcji na rynku regulowanym, w wyniku której, Croswell nabył 304.714 ( słownie: trzysta cztery tysiące siedemset czternaście) akcji spółki B3System S.A., uprawniających do 304.714 (słownie: trzysta cztery tysiące siedemset czternaście) głosów, reprezentujących 2,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy B3System S.A.

Sandyoasis jest podmiotem dominującym w stosunku do Croswell w rozumieniu art. 87 ust. 5 pkt. 1 w zw. z art. 4 pkt. 14 Ustawy.

Przed dokonaniem transakcji Croswell posiadał bezpośrednio, a Sandyoasis posiadał pośrednio jako podmiot dominujący w stosunku do Croswell, 1.399.919 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji

B3System S.A. stanowiących 9,89% kapitału zakładowego B3System S.A. i uprawniających do 1.849.919 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) głosów, reprezentujących 12,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy B3System S.A.

W wyniku nabycia akcji B3System S.A. przez Croswell na podstawie transakcji na rynku regulowanym w dniu 26 października 2012r. uległ zmianie o 2,00% udział Croswell,

a pośrednio Sandyoasis, w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie Croswell posiada bezpośrednio, a Sandyoasis posiada pośrednio, jako podmiot dominujący w stosunku do Croswell, 1.704.633 (słownie: jeden milion siedemset cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy) akcji stanowiących 12,04% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.154.633 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy) głosów, reprezentujących 14,22% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy B3System S.A.

Nie istnieją żadne podmioty zależne od Sandyoasis ani Croswell, które pośrednio lub bezpośrednio posiadają akcje B3System S.A..

Nie istnieją osoby wskazane w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Niniejszy raport sporządzono zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.]
Robert Wodziński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | akcje spółek | B3System SA | oo | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »