Reklama

GPW (GPW): Nabycie akcji Towarowej Giełdy Energii S.A. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje, że na podstawie umowy sprzedaży akcji spółki Towarowa Giełda Energii S.A. ("TGE"), zawartej w dniu 8 listopada 2011 r. z Akcjonariuszami TGE: Skarbem Państwa, PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Elektrim S.A., Elektrim-VOLT S.A., Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., ENERGA S.A., E.ON Energy Trading S.E., o której informowała Raportem Bieżącym Nr 29/2011 z dnia 8 listopada 2011 r., nabyła w dniu 24 lutego 2012 r. 1.164.750 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji TGE, o wartości nominalnej 10 PLN każda.

Reklama

Nabycie akcji nastąpiło zgodnie z procedurą opisaną we wspomnianej umowie.

Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, o spełnieniu się których Spółka informowała Raportami bieżącymi Nr 4/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r., Nr 8/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. i Nr 15/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.

Wartość transakcji wyniosła 179.371.500 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). Wartość ewidencyjna nabytych akcji w księgach rachunkowych Spółki wynosi 179.621.500 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych).

Nabyte akcje stanowią aktywa o znacznej wartości z uwagi na to, że wartość transakcji przekracza 10% kapitałów własnych GPW.

Nabycie akcji TGE sfinansowano środkami pozyskanymi z emisji obligacji GPW serii A i serii B.

Aktywa te traktowane są jako inwestycja długoterminowa.

Nabyte akcje stanowią 80,33% kapitału zakładowego TGE i uprawniają do wykonywania 80,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TGE.

Przed transakcją Spółka posiadała akcje stanowiące 2,33% kapitału zakładowego TGE. Na dzień 24 lutego 2012 r. (dzień publikacji niniejszego Raportu) Spółka posiada akcje stanowiące 82,66% kapitału zakładowego TGE i jest uprawniona do wykonywania 82,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TGE.

Spółka, niezależnie od transakcji będącej przedmiotem niniejszego Raportu, zawarła umowy nabycia kolejnych 7,68% akcji TGE lecz do chwili publikacji niniejszego Raportu prawa z akcji nabywanych na podstawie tych umów nie zostały przeniesione na GPW.

Podstawowym przedmiotem działalności TGE jest prowadzenie giełdy towarowej oraz rejestru świadectw pochodzenia energii.

Według najlepszej wiedzy Spółki nie występują powiązania między GPW oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi GPW a zbywającymi akcje TGE z wyjątkiem Skarbu Państwa, który na dzień 24 lutego 2012 r. (dzień publikacji niniejszego Raportu), zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki posiada 51,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu GPW.

Podstawa prawna: § 5.1.1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Lidia Adamska - Członek Zarządu
Beata Jarosz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »