SYGNITY (SGN): Nabycie akcji własnych - raport 8

Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity”, "Spółka”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2016 roku dom maklerski ING Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("ING Securities”), działając w imieniu i na rachunek Sygnity podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 18.771 (osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) sztuk akcji Sygnity.

Reklama

Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym Programem Zakupu Akcji na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nabywania akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki (opublikowaną w raporcie bieżącym nr 12/2015 z dnia 31 marca 2015 roku).

Zgodnie z informacją przekazaną przez ING Securities, w dniu 27 stycznia 2016 roku o godz.:

- 09:48:33 zrealizowano nabycie 100 (sto) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0008% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0008% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,25 zł;

- 09:51:49 zrealizowano nabycie 296 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0025% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0025% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,30 zł;

- 10:49:57 zrealizowano nabycie 827 (osiemset dwadzieścia siedem) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,007% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,007% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,30 zł;

- 10:49:59 zrealizowano nabycie 57 (pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0005% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0005% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,30 zł;

- 10:50:00 zrealizowano nabycie 257 (dwieście pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0022% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0022% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,30 zł;

- 10:50:01 zrealizowano nabycie 19 (dziewiętnaście) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0002% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,30 zł;

- 10:52:12 zrealizowano nabycie 281 (dwieście osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0024% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,30 zł;

- 10:52:13 zrealizowano nabycie 94 (dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0008% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0008% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,30 zł;

- 12:50:28 zrealizowano nabycie 500 (pięćset) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0042% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0042% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,35 zł;

- 12:50:29 zrealizowano nabycie 272 (dwieście siedemdziesiąt dwa) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0023% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0023% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,35 zł;

- 13:32:20 zrealizowano nabycie 217 (dwieście siedemnaście) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,35 zł;

- 13:32:21 zrealizowano nabycie 43 (czterdzieści trzy) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0004% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0004% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,35 zł;

- 13:33:53 zrealizowano nabycie 27 (dwadzieścia siedem) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0002% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,35 zł;

- 13:33:54 zrealizowano nabycie 158 (sto pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0013% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,35 zł;

- 13:33:56 zrealizowano nabycie 9 (dziewięć) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0001% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0001% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,35 zł;

- 14:19:28 zrealizowano nabycie 260 (dwieście sześćdziesiąt) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0022% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0022% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,40 zł;

- 14:19:30 zrealizowano nabycie 189 (sto osiemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0016% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,40 zł;

- 14:39:46 zrealizowano nabycie 3.640 (trzy tysiące sześćset czterdzieści) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0306% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0306% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,45 zł;

- 14:39:46 zrealizowano nabycie 1.359 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0114% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0114% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,45 zł;

- 14:39:46 zrealizowano nabycie 1 (jeden) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0000% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0000% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,45 zł;

- 14:39:50 zrealizowano nabycie 834 (osiemset trzydzieści cztery) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0070% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0070% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,45 zł;

- 14:39:50 zrealizowano nabycie 1.666 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0140% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0140% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,45 zł;

- 14:48:12 zrealizowano nabycie 432 (czterysta trzydzieści dwa) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0036% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0036% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,45 zł;

- 14:48:13 zrealizowano nabycie 232 (dwieście trzydzieści dwa) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,002% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,002% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,45 zł;

- 14:48:15 zrealizowano nabycie 83 (osiemdziesiąt trzy) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0007% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0007% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,45 zł;

- 15:24:22 zrealizowano nabycie 200 (dwieście) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0017% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0017% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,50 zł;

- 15:40:36 zrealizowano nabycie 223 (dwieście dwadzieścia trzy) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0019% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0019% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,50 zł;

- 15:40:37 zrealizowano nabycie 259 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0022% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0022% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,50 zł;

- 15:40:38 zrealizowano nabycie 74 (siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0006% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0006% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,50 zł;

- 15:57:08 zrealizowano nabycie 3.543 (trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0298% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0298% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,50 zł;

- 15:57:09 zrealizowano nabycie 1.181 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0099% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0099% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,50 zł;

- 16:20:39 zrealizowano nabycie 200 (dwieście) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0017% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0017% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,50 zł;

- 16:20:40 zrealizowano nabycie 449 (czterysta czterdzieści dziewięć) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0038% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0038% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,50 zł;

- 16:23:34 zrealizowano nabycie 592 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,005% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,005% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,50 zł;

- 16:23:35 zrealizowano nabycie 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,0017% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0017% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,50 zł.

Łącznie, w dniu 27 stycznia 2016 roku zrealizowano nabycie 18.771 (osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) sztuk akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących łącznie 0,158% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,158% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 8,4450 zł.

W wyniku transakcji z 27 stycznia 2016 roku oraz przy uwzględnieniu uprzednio nabytych przez Spółkę akcji własnych w celu realizacji Programu Zakupu Akcji oraz w celu realizacji programów motywacyjnych na lata 2011 – 2013, Spółka posiada łącznie 443.139 akcji własnych, stanowiących 3,73% udziału w kapitale zakładowym oraz 3,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).

Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-27Janusz R. GuyPrezes Zarządu
2016-01-27Jakub LeśniewskiWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »