Reklama

BENEFIT (BFT): Nabycie akcji własnych przez Benefit Systems S.A.

Raport bieżący nr 74/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), w związku z obowiązującą w Spółce Polityką Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019 (ogłoszoną raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2018 z dnia 11 września 2018 r. dotyczącego oferty zakupu akcji własnych ("Oferta”), informuje o przeprowadzeniu skupu akcji własnych.

Reklama

W następstwie rozliczenia - w dniu 28 września 2018 r. - transakcji skupu akcji własnych ("Transakcja”), Spółka nabyła łącznie 46.363 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje własne ("Akcje Nabyte”), o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda akcja, które (na datę niniejszego raportu) łącznie stanowią 1,62% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie odpowiadają 46.363 głosom stanowiącym 1,62% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena zakupu wyniosła 1.100,00 (słownie: jeden tysiąc sto 00/100) zł za jedną Akcję Nabytą oraz 50.999.300,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta 00/100) zł łącznie za wszystkie Akcje Nabyte.

Transakcja nastąpiła poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, w następstwie rozliczenia Oferty. Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosła 2.504.600 (słownie: dwa miliony pięćset cztery tysiące sześćset). Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty (tj. 2.504.600) przekroczyła łączną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach Oferty (tj. 46.363 akcji), liczba Akcji Nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w Punkcie 9 dokumentu Oferty. Średnia stopa redukcji wyniosła ok. 98,15%.

Przed rozliczeniem Oferty Spółka posiadała 8.448 akcji własnych. Po rozliczeniu Oferty Spółka posiada 54.811 akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda akcja, które (na datę niniejszego raportu) łącznie stanowią 1,92% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie odpowiadają 54.811 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 1,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z prawem, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z posiadanych akcji własnych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) oraz §5 ust. 1 pkt 6 w związku z §12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133) oraz art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-28Izabela Walczewska-SchneyderCzłonek ZarząduIzabela Walczewska-Schneyder
2018-09-28Grzegorz HaftarczykCzłonek ZarząduGrzegorz Haftarczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »