Reklama

BENEFIT (BFT): Nabycie akcji własnych przez Benefit Systems S.A. - raport 50

Raport bieżący nr 50/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), informuje o przeprowadzeniu skupu akcji własnych w związku z obowiązującą w Spółce Polityką Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019 (ogłoszoną raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.).

W następstwie rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych, w dniu 29 września 2017 r. Spółka nabyła łącznie 35.350 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda akcja, które (na datę niniejszego raportu) łącznie stanowią 1,32% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie odpowiadają 35.350 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Akcje Nabyte”). Cena zakupu wynosiła 1.200,00 (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100) zł za jedną Akcję Nabytą oraz 42.420.000,00 (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy 00/100) zł łącznie za wszystkie Akcje Nabyte.

Reklama

Celem zakupu Akcji Nabytych jest ich wykorzystanie do finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku. Nabycie Akcji Nabytych nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, w następstwie rozliczenia oferty zakupu nie więcej niż 35.350 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji Benefit Systems S.A. ogłoszonej przez Spółkę w dniu 12 września 2017 r. ("Oferta”). Spółka informowała o ogłoszeniu Oferty raportem bieżącym nr 47/2016 z dnia 12 września 2017 r.

Oferta została ogłoszona na podstawie upoważnienia do nabywania akcji Spółki udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 23/20.06.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę (ogłoszonych raportem bieżącym nr 30/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.), oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zasad nabywania w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych. Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosła 2.307.091 (słownie: dwa miliony trzysta siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcje. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty (tj. 2.307.091 akcji) przekroczyła łączną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach Oferty (tj. 35.350 akcji), liczba akcji nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w Punkcie 9 dokumentu Oferty. Średnia stopa redukcji wyniosła ok. 98,47%.

Przed rozliczeniem Oferty Spółka posiadała 84.730 akcji własnych. Po rozliczeniu Oferty Spółka posiada 120.080 akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda akcja, które (na datę niniejszego raportu) łącznie stanowią 4,49% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie odpowiadają 120.080 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z prawem, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z posiadanych akcji własnych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) oraz §5 ust. 1 pkt 6 w związku z §12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133) oraz art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-29Izabela Walczewska-SchneyderCzłonek ZarząduIzabela Walczewska-Schneyder
2017-09-29Adam RadzkiCzłonek ZarząduAdam Radzki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »